Takuusäätiö sr

Takuusäätiö on vuonna 1990 perustettu sosiaalialan säätiö, joka tarjoaa neuvontaa ja ratkaisuja velkaongelmiin joutuneille ihmisille sekä kehittää uusia toimintatapoja ja välineitä, jotta ihmisten olisi helpompi hallita taloutensa ja välttää talousongelmia. Säätiön toiminta rahoitetaan pääosin veikkausvoittovaroin ja palvelumme ovat valtakunnallisia ja maksuttomia.

Takuusäätiössä tehty työ on auttanut 25 vuoden aikana noin 75 000 velkaongelmiin joutunutta ihmistä. Heistä noin 10 000 on saanut takauksen ja järjestelylainoja on myönnetty yhteensä noin 150 miljoonaa euroa vuosina 1995-2014. Puhelinpalvelu Velkalinjalta neuvontaa on saanut yli 65 000 ihmistä. Taloudenhallintaväline Penno.fi edustaa säätiön kehittämistoiminnan uusinta sukupolvea.

Takuusäätiö on ollut Aallon Tilitoimiston asiakkaana vuodesta 2012. Arvostamme yhteistyössä erityisesti sitä, että Aallon Tilitoimisto tarjoaa säätiön kaltaiselle keskisuurelle toimijalle kaiken kattavat taloushallinnon palvelut, jotka joustavat asiakkaan tarpeitten mukaan. Toimintamme sosiaalisen ja taloudellisen toimintaympäristön välimaastossa, ilman omaa taloushallintoa, vaatii ostopalveluna hankittavilta taloushallintopalveluilta joustavuutta ja muuntautumiskykyä. Tähän tarpeeseen Aallon Tilitoimisto on onnistunut vastaamaan erinomaisesti.

Juha A. Pantzar
Toimitusjohtaja
Takuusäätiö sr