AALLON TILITOIMISTON LAATUJÄRJESTELMÄ


Aallon Tilitoimisto Oy:ssä laatustandardien mukainen liiketoiminnan kehittäminen ja dokumentointi aloitettiin vuonna 1994. Ensimmäinen sertifiointi laatujärjestelmällemme myönnettiin jo vuonna 1996. Laatujärjestelmämme täyttää SFS-EN ISO 9001 -laatustandardin vaatimukset. Tuotettavista palveluista laatujärjestelmä koskee taloushallintopalveluiden tuottamista (accounting and finance administration services). Taloushallintopalvelu on palvelutuotannossamme jaettu varsinaisiin taloushallintopalveluihin ja palkkahallintopalveluihin.

Laatujärjestelmä on työkalu yrityksemme liiketoiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen. Laatujärjestelmämme toimivuutta seurataan jatkuvin sisäisin auditoinnein sekä kerran vuodessa sertifioinnin myöntäneen DNV:n (Det Norske Veritas) toimesta. Taloushallintoliiton jäsenraportin 2009 mukaan Suomessa on 26 tilitoimistoa joilla on sertifioitu laatujärjestelmä.