Historiikki

Tämä historiikki on laadittu yrityksemme ja taloushallintopalveluita tuottavan toimialan kehityksestä kiinnostuneille. Historiikissa kerrotaan erityisesti alan työkalujen ja työmenetelmien kehityksestä sekä yrityksemme ja samaan konserniin kuuluvien yritysten kehittymisestä eri vaiheiden kautta nykyiseen muotoonsa. Yrityksemme yli 50-vuotisen taipaleen kunniaksi historiikkia on täydennetty maininnoin toimintaamme vaikuttaneista tapahtumista. Myös valokuvien määrää on lisätty. Toivottavasti viihdyt tarinamme parissa.

1960-LUKU: ENSIMMÄISET VUODET

Aallon Tilitoimiston ensimmäinen logo
Yrityksen perustaja Jaakko Aalto
Yrityksen perustaja Jaakko Aalto

Aallon Tilitoimiston toiminta alkaa 1.11.1963 FM Jaakko Aallon aloittaessa tilitoimistoliikkeen harjoittamisen Fredrikinkatu 55:ssä, Pentti Kokon omistaman Kiinteistö- ja Osakemyynti Oy:n vuokralaisena. Yritystoiminnan aloittamiseen ja perheen elantoon tarvittava rahoitus saadaan myymällä perheen aravakaksio Pohjois-Haagassa ja muuttamalla vuokralle pieneen omakotitaloon Nuuksioon. Jaakon työkokemus kansainvälisen yrityksen konttoripäällikkönä ja verotarkastajana takaavat tilitoimistoyrittäjältä edellytettävän taloushallinnon ja verotuksen osaamisen.

Yrityksen ensimmäinen työntekijä marraskuussa 1963 on Liisa Vesanto, Jaakko Aallon kurssitoveri kauppaopistosta. Alkuvuodesta 1964 yrityksessä aloittavat kirjanpitäjinä Pirkko Koskinen ja Ritva Koskipää. Kirjanpitopalveluita ryhdytään tuottamaan tuohon aikaan tavanomaisten manuaalisten menetelmien sijaan yksilaskulaitteisilla Olivetti-kirjanpitokoneilla. Kirjanpitokoneita varten kehitetään oma tilikartta ja tiliryhmittäin värikoodattu tilikorttijärjestelmä.

Yrityksen ensimmäisiä laitehankintoja
Yrityksen ensimmäisiä hankintoja
Olivetti kirjanpitokone
Olivetti Kirjanpitokone
Syksyllä 1964 usean viikon ajan Uudessa Suomessa julkaistu ilmoitus
Syksyllä 1964 usean viikon ajan Uudessa Suomessa julkaistu ilmoitus

Yrityksen ensimmäinen työntekijä marraskuussa 1963 on Liisa Vesanto, Jaakko Aallon kurssitoveri kauppaopistosta. Alkuvuodesta 1964 yrityksessä aloittavat kirjanpitäjinä Pirkko Koskinen ja Ritva Koskipää. Kirjanpitopalveluita ryhdytään tuottamaan tuohon aikaan tavanomaisten manuaalisten menetelmien sijaan yksilaskulaitteisilla Olivetti-kirjanpitokoneilla. Kirjanpitokoneita varten kehitetään oma tilikartta ja tiliryhmittäin värikoodattu tilikorttijärjestelmä.

Jaakko Aallon edellisestä työnantajasta Oy Soffco Ab:sta tulee samalla yksi yrityksen ensimmäisistä asiakkaista. Muita ensimmäisen toimintavuoden asiakkaita ovat  mm. Tukkuliike V. Laine, Siirtomaatavaraliike E. Laine, Arkkitehtitoimisto Pietilä-Paatelainen, Hämeentien Auto Oy, Autoliike Boman Oy, Maalarimestari P. K. Nieminen, Muotiliike Terttu Ansatie, Oy Karttakuvaamo Ab, Puuseppä Hermanni Kankkunen, Mäkelin Oy, T:mi S. Malm, Herttoniemen Autokoulu, Rakennustoimisto Juho L. Aalto Oy, Haagan Talous-Muovi, Suojaterä Oy, Levy ja Profiili, Valinta Nylund, Pakkaus-Välitys Oy, Avainputki Oy. Taisto Rautelin, Seitsenmainos Oy, Union-huolto E. Vasarmo Eläintarha, Pakilan Bensiini ja Autohuoto. Useat, jo 1960-luvulla alkaneista asiakassuhteista jatkuvat edelleenkin sukupolven- tai omistajanvaihdoksista huolimatta. Yritystä tehdään tunnetuksi mm. sanomalehti-ilmoituksin, ja asiakasmäärä kasvaakin tasaisesti. Tehokkain kanava uusasiakashankinnassa oli tuolloin – ja on edelleen – tyytyväinen asiakas. Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat tilitoimistoa tuttavilleen – aivan kuten tänäkin päivänä.

Tiukat nutturat eivät kuulu kirjanpitäjämuotiin Aallon Tilitoimistossa. Sen sijaan asiakkaiden tositteet arkistoidaan alusta alkaen huolellisesti ja siististi yhdenmukaisiin, yrityksemme logolla varustettuihin mappeihin.

Kuvassa oikealla Toini Santanen
Pirkko Koskipää ja Toini Santanen
Pirkko Koskipää 1965
Pirkko Koskipää 1965
Tiukat nutturat eivät kuulu Aallon Tilitoimiston arkeen
Tiukat nutturat eivät kuulu Aallon Tilitoimiston arkeen

1968 Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y.

FM Jaakko Aalto on 10.6.1968 perustamassa Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y:tä ja kuuluu yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen. Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y:n perustajajäsenet ovat Aallon Tilitoimisto Ky, Hemmingin Tilitoimisto Oy, Tilitoimisto Kokkonen, Konekirjanpito Oy, Tilitoimisto Lahja Piha, Tili- ja verasiaintoimisto Kalevi Nummi,  Tilitoimisto Seppo Saarto Ky, Tilitoimisto Salonen ja Ky Elof Winquist. Alan yritysten vaihteleva osaaminen ja heikko arvostus ovat päällimäisiä syitä liiton perustamiseen. Halutaan luoda tilintarkastajien auktorisointiin rinnastettavissa oleva menettely, jolla voidaan ”erottaa jyvät akanoista”. Jäsenyritysten henkilökunnalle järjestettävä koulutustoiminta on alusta alkaen liiton keskeinen toimintamuoto. Ensimmäiset Tili- ja Veropäivät järjestetään jo vuonna 1968. Kirjanpitotoimistojen Liitto on nykyiseltä nimeltään Taloushallintoliitto. Taloushallintoliittoon kuuluvilla yrityksillä on noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa joissa hoidetaan lähes 130 000 suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallinto. Liiton perustajajäsenistä vain Aallon Tilitoimisto jatkaa toimintaansa alkuperäisellä toiminimellään ja saman perheen omistuksessa.

1969 Tietokonttori Oy ja Oy Dirigo

Tekniikan ja lainsäädännön kehittyessä tulee ilmeiseksi tarve ja mahdollisuus aloittaa automaattisen tietojenkäsittelyn hyödyntäminen tilitoimiston palvelutuotannossa. Aallon Tilitoimiston vakiintunutta toimintaa ei haluta muuttaa tai riskeerata. 21.12.1969 perustetaan uusi yritys, Tietokonttori Oy. Perustajaosakkaina ovat Pekka Ojala, Jaakko Aalto ja Aallon Tilitoimisto Kommandiittiyhtiö.

Jaakko Aalto perustaa marraskuussa 1969 Tireco Rengaspalvelu Oy -nimisen yhtiön, jonka toimialana on harjoittaa autotarvikkeiden, lähinnä renkaiden maahantuontia, huoltoa, tukku- ja vähittäiskauppaa. Tätä toimintaa yhtiö ei koskaan kuitenkaan aloita. Vuonna 1972 yhtiön toiminimeksi muutetaan Oy Dirigo ja toimialaksi tulee jo tässä vaiheessa ”tietojenkäsittelyn harjoittaminen”. Toiminimi on seurausta Jaakon latinan harrastuksesta ja tarkoittaa ”minä johdan”, ikään kuin enteenä tulevalle tehtävälle konsernin emoyhtiönä.

Hannu Kuukkasen Dirigolle suunnittelema alkuperäinen logo 1970-luvulta
Hannu Kuukkasen Dirigolle suunnittelema alkuperäinen logo 1970-luvulta.
Graafikko Hannu Kuukkasen 1970-luvulla suunnittelemassa logossa tiedon valo pilkistää Tietokonttorin ovenraosta.
Graafikko Hannu Kuukkasen 1970-luvulla suunnittelemassa logossa tiedon valo pilkistää Tietokonttorin ovenraosta.

1970-LUKU

1970 Kirjanpitäjästä keskuskonttoriksi

Tietokonttori Oy:n ensimmäinen toimipaikka on Hakaniemessä Siltasaarenkatu 4:ssä sijaitsevan talon viidennessä kerroksessa. Kirjanpitopalveluiden tuottamisessa käytetään heti alusta alkaen suurten palvelukeskusten eräajopohjaisesti toimivia atk-järjestelmiä. Kirjanpitoviennit toimitetaan palvelukeskukseen alkuvaiheessa reikänauhalle lävistettyinä eli nykykielen mukaan tallennettuina. Kuulosuojaimet kuuluvat lävistystyötä tekevän työvälineisiin. Lävistyslaitteen ”ohjelmointi” tapahtuu vaihtamalla monta kiloa painava rautatapein varustettu ”ohjelmalevy” toiseen. Palvelukeskuksina käytetään Unic Oy:tä ja Suomen Sedab Oy:tä.

Tietokonttori Oy:n toimintaan sisällytetään alusta alkaen tavanomaista tilitoimistotasoa vaativampien yrityshallinto- ja veroasianpalveluiden tuottaminen. Liikeideana on toimia 70-luvun alun edistyksellisimpien ajatusten mukaisesti KESKUSKONTTORINA, joka kykenee avustamaan asiakasyrityksiä kaikissa yrityksen hallintoon ja talouteen liittyvissä kysymyksissä.

Keskuskonttorin ideaa FM Jaakko Aalto selosti 6.10.1971 pidetyssä Suomen Teollisuusliiton ja Teollisuudenharjoittajien Liiton koulutustilaisuudessa seuraavasti:

”Keskuskonttori on alihankkijaan verrattava palveluelin. Jokainen yritys pitää itse vaarin ja kehittää omaa toiminta-ajatustaan. Keskuskonttorialan yrittäjän toiminta-ajatuksena taas on auttaa asiakasyrityksen johtoa saamaan tietoja, joita käyttäen yritystoimintaa voidaan menestyksellisesti valvoa, tarkkailla ja etenkin suunnitella.”

 

1971 Aallon Kakkonen Oy

 

Aallon Kakkonen Oy perustetaan. Uuden yhtiön perustamiseen vaikuttaa mm. sopivan toimistotilan löytyminen Mäkelänkadulta. Oy Dirigo ostaa yhden huoneen käsittävän huoneiston B16  Mäkelänkatu 31:stä, ja Aallon Kakkonen Oy toimii tässä huoneistossa ensimmäiset kymmenen vuottaan. Uudessa yhtiössä otetaan käyttöön uusi toimintamalli, jossa yhtiölle ei hankita omia tallenninlaitteita, vaan tietojenkäsittelyn lisäksi myös tallennus ostetaan alihankintana uudelta atk-palvelukeskukselta Systek Oy:ltä.

Graafikko Hannu Kuukkasen suunnittelema logo

Voimassa olleen käytännön mukaan tiliöinnit tehdään tositteille. Näin ollen asiakkaan koko luottamuksellinen aineisto pitää toimittaa palvelukeskukseen tallennusta varten. Kirjanpitolautakunnalta (KILA) haetaan ja saadaan lupa ns. vientimuistioiden käyttöön. Näin kirjanpitäjän ei tarvitse enää tehdä tiliöintejä tositteille, vaan tositeaineiston yhteydessä säilytettävät vientimuistiolomakkeet katsotaan hyvän kirjanpitotavan mukaisiksi. Tiliöityjen tositemappien sijaan palvelukeskukseen toimitetaan tallennusta varten vain vientimuistiolomakkeet, ja tallennuksen jälkeen ne arkistoidaan tositteiden yhteyteen samaan mappiin. Reilun kymmenen vuoden kuluttua tämä Kirjanpitolautakunnan hyväksymä innovaatio helpottaa olennaisesti omilla tietokoneilla tehtävää kirjanpitotyötä.

1973 Ensimmäinen 10 vuotta täyttyy

Aallon Tilitoimisto Kommandiittiyhtiö täyttää 10 vuotta. Yhtiö toimii Helsingin NMKY:n vuokralaisena Kaisaniemenkatu 10:ssä. Lähes kymmenen henkilön henkilökuntaa johtaa konttoripäällikkö Toini Santanen. Leila Kulmala aloittaa työskentelyn yrityksessämme ensin avustavissa tehtävissä, myöhemmin kirjanpitäjänä, konttoripäällikkönä, toimistopäällikkönä ja asiakaspalvelupäällikkönä. Nykyään Leila toimii yrityksessämme laskentakonsulttina.

Keskuskauppakamarin pronssinen 10 vuoden ansiomerkki

Kaisaniemenkatu 10:n tilat käyvät ahtaiksi 1970-luvulla. Käytössä olleet työkalut, kirjanpitokone, laskukone ja kirjoituskone, eivät myöskään ole hiljaisia. Onneksi toimistoa voidaan näiden kuvien ottamisen jälkeen ensin laajentaa saman käytävän varrella lisähuoneisiin, ja sittemmin päästään muuttamaan kokonaan suurempaan yhteen huoneistoon samassa kiinteistössä.

Aallon Tilitoimisto Kommandiittiyhtiön henkilökuntaa 10-vuotiskahveilla.
Aallon Tilitoimisto Kommandiittiyhtiön henkilökuntaa 10-vuotiskahveilla.

1974 Aallon Kolmas Ky

31.7.1974 perustetaan Aallon Kolmas Kommandiittiyhtiö vastuunalaisena yhtiömiehenä Jaakko Aalto ja äänettömänä yhtiömiehenä liikemies Taisto Rautelin. Yhtiön toimialana on harjoittaa kirjanpitotoimistoliikettä sekä kauppaa konttorikoneilla. Jälkimmäinen maininta toimialassa jää vaille käytännön merkitystä. Yhtiön ensimmäinen toimipaikka on äänettömältä yhtiömieheltä vuokrattu pieni toimistotila Pursimiehenkatu 25:ssä Helsingissä. Aallon Tilitoimisto ja Aallon Kolmas toimivat pitkään kommandiittiyhtiöinä. Kaikissa uusissa yrityksissä on niitä perustettaessa jonkin verran toisistaan poikkeava omistus, joskin Jaakko Aalto hallitsee enemmistöä kaikissa yrityksissä joko suoraan tai Oy Dirigon välityksellä.

Aallon kolmas ky:n logo ovikyltissä

Uuden tilitoimiston, Aallon Kolmas Kommandiittiyhtiön, ensimmäinen työntekijä on Eva Väätäinen.  Yritys hoitaa Taisto Rautelinin laajaksi kasvaneen yritystoiminnan taloushallinnon lisäksi useiden lähialueella toimivien yritysten kirjanpidot. Tilitoimiston ja sitä kautta myös asiakkaiden kannalta edullisimmaksi tavaksi tuottaa niin sanottua atk-kirjanpitoa oli osoittautunut sisaryhtiössä Tietokonttori Oy:ssä käytössä oleva tallentaminen omin laittein ja omalla henkilökunnalla ulkoistetun tallentamisen sijaan.

Näin jälkikäteen voi todeta historian toistavan itseään. Täsmälleen vastaavaan tulokseen olemme tulleet lähes 40 vuotta myöhemmin paperilaskujen skannaamisen suhteen. Tilitoimiston oman henkilökunnan toimesta paperilaskujen skannaaminen ja tulkinta sujuu virheettömämmin ja sitä kautta pk-yritysten taloushallinnossa ylivoimaisesti tehokkaammin kuin ulkoistettuna palveluna. Ennen kaikkea asiakkaan luottamuksellinen materiaali on koko ajan tilitoimiston hallussa.

1978 Havulinnan taloon

Tietokonttori Oy muuttaa 15.2.1978 Siltasaarenkatu 4:sta Vilhonkadulle, Taisto Rautelinin omistaman Valtasampo Oy:n vuokralaiseksi. Muuton syynä on entisen toimitilarakennuksen purkaminen Elannon tavaratalon laajennuksen tieltä. Asiakkaiden kannalta uusi sijainti on keskeisempi, ja suurena parannuksena rapussa on hissi. Nyt Rautelinin talona tunnettu Kiinteistö Oy Vilhonkatu 4 tunnetaan vielä tuolloin Havulinnan talona entisen omistajansa mukaan. Yrityksemme hoitaa kiinteistön isännöitsijän tehtävät kolmenkymmenen seuraavan vuoden ajan. Yrityksen perustajan poika Tapani Aalto on vuodesta 1974 lähtien ollut lähes kaikki kesät Tietokonttorissa töissä lähettinä ja avustavissa töissä. Armeijan ja yhden kauppakorkeakoulussa vietetyn talven jälkeen työhakemukseksi riittää varovainen kysymys, että josko faijalla olisi antaa töitä vakituisestikin. Niinpä Tapani aloittaa työskentelyn Tietokonttorissa 1.6.1978.

1980-LUKU

1980 Uusi osakeyhtiölaki

Vuodesta 1960 alkaen valmisteltu Osakeyhtiölaki (734/78) tulee voimaan vuoden 1980 alusta. Lakiuudistuksella pyritään erityisesti parantamaan ja yhdenmukaistamaan osakeyhtiöistä saatavaa informaatiota. Toimintakertomuksesta tulee osakeyhtiöissä osa tilinpäätöstä. Suurten yhtiöiden tulee sisällyttää toimintakertomukseensa myös rahoituslaskelma. Erityisesti tilinpäätösten informaatioarvo kasvaa, kun konsernitilinpäätökset säädetään pakolliseksi osaksi emoyhtiön tilinpäätöstä. Ensimmäiset konsernitilinpäätökset laki edellyttää laadittavan vuonna 1982 alkavilta tilikausilta.

Aallon Kakkonen Oy ostaa vuoden viimeisenä päivänä Mäkelänkatu 31:stä Somerontien puolelta C portaasta aikaisempaa B-portaan toimitilaa suuremman asuinhuoneiston. Huoneiston käyttötarkoitus saadaan pitkällisen prosessin tuloksena muutettua toimistoksi siten, että muuttamaan päästään kesällä 1983.

1981 Vuosijuhlia ja nimityksiä

Aallon Kakkonen Oy:n 10-vuotisjuhlat. Kuvassa Jaakko Aalto, konttoripäällikkö Raija Pusa, kirjanpitäjä Airi Järvisara ja Tietokonttori Oy:stä varatuomari Jukka-Pekka Kyläkoski
Aallon Kakkonen Oy:n 10-vuotisjuhlat. Kuvassa Jaakko Aalto, konttoripäällikkö Raija Pusa, kirjanpitäjä Airi Järvisara ja Tietokonttori Oy:stä varatuomari Jukka-Pekka Kyläkoski.

Aallon Kakkonen Oy:n perustamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Merkkipäivää juhlistetaan asiakkaiden kanssa kakkukahveilla yrityksen tiloissa. Yhtiössä alusta alkaen työskennelleelle konttoripäällikkö Raija Pusalle ojennetaan Keskuskauppakamarin pronssinen ansiomerkki 10 vuotta jatkuneen työskentelyn johdosta.

Tietokonttori Oy:n prokuristina ja lakimiehenä vuodesta 1979 alkaen toiminut varatuomari Jukka-Pekka Kyläkoski nimitetään Tietokonttori Oy:n toimitusjohtajaksi 7.12.1981. Tapani Aalto nimitetään Aallon Kakkonen Oy:n ja Oy Dirigon toimitusjohtajaksi ja Tietokonttori Oy:n prokuristiksi.

Oy Dirigon toimialaan lisätään marraskuussa 1981 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa toiminta liiketoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiönä.

1982 Lasertulosteita Tietotehtaalta, sitoutumista ja sitouttamista

Lasertuloste ja kirjanpidon tallennusvälineenä käytetty c-kasetti
Lasertulosteita Tietotehtaalta

Kirjanpitojen tietojenkäsittelyssä siirrytään Tietotehdas Oy:n asiakkaaksi. Olennaisena kilpailuvalttina Tietotehtaalla on uusi hyvälaatuiselle paperille tapahtuva ketjulomakkeiden lasertulostus. Sekä asiakkaan että tilitoimiston kappaleet tulosteista ovat alkuperäisiä tulosteita aiempien hiilipaperikopioiden sijaan. Lasertulostus parantaa tulosteiden laatua olennaisesti. Poikittain olevan A4-arkin levyiselle ketjulomakkeelle voidaan hyvin luettavasti tulostaa sama määrä merkkejä, joka muilla palvelukeskuksilla edellytti leveämmän ja hankalasti käsiteltävän paperin käyttöä. Ajan tietojenkäsittelytekniikan rajoittamana käytössä on kuitenkin edelleen vain ns. isot kirjaimet.

Sitouttamista ja sitoutumista

Nuoren ekonomin sitouttamiseksi Jaakko Aalto myy Tapanille lokakuussa 1982 merkittävän määrän Oy Dirigon osakkeita, kuitenkin säilyttäen vielä enemmistöomistuksen itsellään. Sukupolvenvaihdos jatkuu siten, että Jaakko myy Tapanille tammikuussa 1983 puolet vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuudesta Aallon Kolmas Kommandiittiyhtiössä. Tapanin ura YEL-yrittäjänä saa näin alkunsa.

Laskentakonsulttimme KLT Iiris Haavisto aloittaa työskentelyn Aallon Kolmas Kommandiittiyhtiössä kirjanpitäjänä 17.5.1982. Iiris on ehtinyt kuluneiden vuosien mittaan toimia pitkään myös konttoripäällikön ja toimistopäällikön tehtävissä yrityksessämme.

1983 Kaksikymmentä vuotta

Keskuskauppakamarin hopeinen 20 vuoden ansiomerkki
Kaksikymppisen konsernitilinpäätös

Aallon Tilitoimisto täyttää 20 vuotta. Konttoripäällikkö Toini Santasen johdolla asiakkaita, tilintarkastajia ja yhtiöryhmän muiden tilitoimistojen henkilökuntaa kahvitetaan Kaisaniemenkadulla.

Osakeyhtiölain edellyttämä konsernitilinpäätös Dirigo-Yhtiöissä laaditaan ensimmäisen kerran 30.6.1983 päättyneeltä tilikaudelta. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään ainoana tytäryhtiönä Aallon Kakkonen Oy. Tilikauden päättymisen jälkeen toteutetuilla osakejärjestelyillä myös Tietokonttori Oy:stä tulee yhtiön tytäryhtiö.

Dirigon toiminta käynnistyy

Yhtiöryhmään kuuluvien tilitoimistojen tallennustyöt ja palvelukeskusyhteydet keskitetään Oy Dirigoon 1.7.1983 alkaneella tilikaudella. Tallentaminen suoritetaan DataSaab M-10 -laitteilla C-kaseteille. Parhaimmillaan Oy Dirigolla on näitä laitteita kolme. Kasetit kulkevat Tietotehtaalle Kiloon Suomen Yhdyspankin kautta, ja valmiit kirjanpitoajot sisältävät kuoret ovat noudettavissa pankin konttorista seuraavana pankkipäivänä. Vuonna 1985 Oy Dirigo on Tietotehdas Oy:n suurin tilitoimistoasiakas.

Väljempiin tiloihin Mäkelänkadulla

Aallon Kakkonen Oy pääsee kesällä muuttamaan B-portaan yhden huoneen käsittävästä huoneistosta jo pari vuotta aikaisemmin ostamaansa C-portaan huoneistoon. Oy Dirigon omistuksessa oleva vanha toimitila jää hallituksen puheenjohtajan Jaakko Aallon työtilaksi. Väljemmän toimitilan ansiosta työntekijöiden määrää voidaan kasvattaa kahdesta kolmeen. Nykyisin asiakaspalvelupäällikkönä toimiva KLT Teija Andersson aloittaa kirjanpitäjänä yhtiössä. Yhtiön liikevaihto kasvaa resurssien lisäyksen jälkeen huomattavasti.

Jaana Palmunoksa tallentaa DataSaab M10 -tallenninlaitteella
Jaana Palmunoksa tallentaa DataSaab M10 -tallenninlaitteella.

1984

IBM ja Wordperfect

Ensimmäinen IBM PC -laitteisto hankitaan 10.1.1984. Laitteen keskusmuistin koko on 128 Kb, ja siihen kuuluu kaksi 320 Kb:n levykeasemaa sekä 24 rivin näyttö. Toinen levykeasema on ohjelmaa varten ja toinen käsiteltävän tiedoston tallentamista varten.

Kirjoittimena on kirjoituskonejälkeä ja jopa suhteellista tekstiä tuottava Brother HR15-kiekkokirjoitin. Ohjelmat ovat aikakauden huippua: käyttöjärjestelmänä MS-DOS 1.1 ja tekstinkäsittelyohjelmana ensimmäinen suomenkielinen WordPerfect. Järjestelmän kokonaiskauppahinta on huimaavat 41.000 markkaa. Järjestelmää käytetään lähinnä yrityshallinnollisten asiakirjojen tuottamiseen, ja se syrjäyttää tässä tehtävässään siihen asti konttorikonetekniikan huippua edustaneen IBM-pallokirjoituskoneen. Edistyksellinen yrityksemme pääsee näkyviin WordPerfect-sovelluksen esitteeseen.

Wordperfect esite vuodelta 1984
Wordperfect esite vuodelta 1984
Wordperfect esite, jossa Tietokonttori Oy:n testimoniaali
Wordperfect esite, jossa Tietokonttori Oy:n testimoniaali
Tilitoimiston auktorisointikirja
Tilitoimiston auktorisointikirja
Auktorisointikahvit 1984 Aallon Kakkonen Oy:ssä Mäkelänkadulla
Auktorisointikahvit 1984 Aallon Kakkonen Oy:ssä Mäkelänkadulla.
Auktorisointi

Tapani Aallon suoritettua KLT-tutkinnon syksyllä 1983 tulee myös Aallon Kakkonen Oy:stä 14.6.1984 auktorisoitu tilitoimisto. Tietokonttori Oy:lle auktorisointi on myönnetty jo edellisenä vuonna. Auktorisoidulla tilitoimistolla tarkoitetaan toimistoa, jolla on vähintään kahden vuoden kokemus tilitoimistotoiminnassa sekä edellytykset ammattitaitoisesti suorittaa tehtävänsä ja jonka kirjanpitotoiminnan vastuullisena hoitajana toimii KLT-kirjanpitäjä, joka on suorittanut Tili-instituuttisäätiön järjestämän kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinnon.

Aallon Kolmas Ky, Kielotie 7, Vantaa. Vastuunalainen yhtiömies Tapani Aalto, kirjanpitäjä Outi Viljamaa, konttoripäällikkö Iiris Haavisto ja vierailulla Tietokonttorista sihteeri Marja Järvenpää (s.Holappa) sekä konttoripäällikkö Helena Ekman.
Tapani Aalto, Outi Viljamaa, Iiris Haavisto, Marja Järvenpää (s.Holappa) sekä Helena Ekman.
Tietokonttorissa vetäjä vaihtuu

Toukokuussa 1984 Jukka-Pekka Kyläkoski perustaa oman asianajotoimiston, ja Tapani Aalto nimitetään myös Tietokonttori Oy:n toimitusjohtajaksi.

Tilitoimisto Vantaalle

Aallon Kolmas Ky:n vastuunalaiset yhtiömiehet päättävät muuttaa yhtiön toimipaikan Tikkurilaan. Muutto Tapiola-Yhtiöiden omistamaan Kielotie 7:n kiinteistöön tapahtuu 1.11.1984. Yrityksen konttoripäällikkönä toimii vuonna 1982 yhtiön palvelukseen tullut KLT Iiris Haavisto. Iiris toimii tätä nykyä laskentakonsulttina yrityksessämme.

1985 Jaakko Aalto 60-vuotta

Jaakko Aalto

Yrityksen perustaja Jaakko Aalto täyttää 60-vuotta. Merkkipäivää juhlitaan Tietokonttori Oy:n ja Oy Dirigon yhteisissä tiloissa Vilhonkadulla.

Kirjanpitosovellusta etsimässä

Tilitoimistokäyttöön tarkoitetut mikroissa tai minikoneissa pyörivät kirjanpitosovellukset ovat alkaneet nopeasti yleistyä. Dirigo-Yhtiöissä aloitetaan projekti oman kirjanpitojärjestelmän hankkimiseksi. Kaikkea muuta kuin vaatimattomana tavoitteenamme on uuden järjestelmän avulla uudistaa työnkulku tilitoimistossa.

Kirjanpitosovellukset ovat 1980-luvulla pääsääntöisesti kankeita ja hitaita. Eräajopohjaiset sovellukset edellyttävät erillisen tunteja kestävän päivitysajon ajamista kirjanpitovientien tallentamisen jälkeen. Tuon ajan toimintatavan mukaan kirjanpitäjän työkalu on laskukone ja kuulakärkikynä tai tussi (usein debet sinisellä, kredit punaisella). Tiliöinnit tehdään tositteisiin tai edistyksellisissä tilitoimistoissa vientilomakkeille. Tallentajat ja atk-operaattorit ovat tilitoimistojen sisällä tai alihankkijoina erikseen. Kirjanpitotyö sisältää paljon rutiineja. Esimerkiksi tallennuksen oikeellisuuden varmistaminen edellyttää joko tarkistussummien laskentaa tositenipuille tai kaksinkertaista tallennusta. Asiakasnäkökulmasta sovellusten raportointiominaisuuksissakaan ei ole juuri hurraamista.

1986

Tietokolmion kanssa kirjanpitäjän työtä uudistamassa

Perinpohjaisten vertailujen jälkeen hankitaan oma tietojenkäsittelyjärjestelmä kirjanpitopalveluiden tuottamiseen Tietokolmio Ky:ltä. Laitteistoksi valikoituu Altos, jossa pyörii Xenix-käyttöjärjestelmä. Tämä valinta osoittautuu tulevien vuosien aikana erittäin onnistuneeksi. Tietokolmio Ky:n omistajien Osmo ja Hannele Vänskän innostunut suhtautuminen hyvien sovellusten tuottamiseen kiteytyi myös yrityksen sloganissa: ”Tietokoneen henki ja elämä on sen ohjelma”. Tuolloin, niin kuin nytkin, huonoja sovelluksia pyritään paikkaamaan edellyttämällä jatkuvasti tehokkaampia laitteita.

Tikon-ohjelmistoon lisätään Tietokolmion Osmo Vänskän ja Tapani Aallon yhteisen ideoinnin tuloksena mm. suora yhteys kirjanpidon tapahtumien syötöstä laajoihin reskontriin, kausittaiset raportit ja vientimuistioiden tulostusmahdollisuus.

Aikaisemmin hankkimaamme Kirjanpitolautakunnan lausuntoa soveltaen luomme menetelmän, jossa kirjanpitäjä työskentelee suoraan päätteellä tiliöimättä enää kynällä tositteille tai vientimuistiolomakkeille. Saatuaan kirjanpidon valmiiksi kirjanpitäjä vain yksikertaisesti tulostaa vientimuistiot päällimmäiseksi tositemappeihin. Tallentajien aika tilitoimistossamme on ohi ja heidät koulutetaan vaativampiin tehtäviin. Näiden innovaatioiden ja ohjelmassa jo valmiina olleiden muiden hyvien piirteiden ansiosta Tikonista muodostuu ensimmäinen todellinen jokaisen tilitoimistokirjanpitäjän käyttöön sopiva työkalu.

Tikon kirjanpito-ohjelmaan ideoidaan hieman myöhemmin myös ominaisuus, jolla tilikohtaiset kirjausohjeet saadaan kuvaruudulle. Ajatus helposti käytettävissä olevasta kirjanpitäjän tiliöintiohjeistuksesta saa näin syntynsä.

Tikonin levyke
Tikonin levyke
Välimetsäntien kiinteistön hankinta

Oy Dirigo hankkii 25.11.1986 omat toimitilat Kiinteistö Oy Välimetsäntie 2:sta Oulunkylässä. Rakennus sijaitsee Helsingin kaupungin vuokratontilla, ja se oli alkuperäisen rakennuttajan ja omistajan konkurssin jälkeen vuokrakäytössä pienillä yrityksillä. Omistajan konkurssi ja sen jälkeiset tilapäiset omistus- ja vuokrasuhteet olivat jättäneet jälkensä kiinteistöön. Ilmettä kirkastaneen nopean remontin jälkeen myös Aallon Kakkonen Oy muuttaa samaan rakennukseen. Yrityksemme käytössä kiinteistö palveli erinomaisesti kaikkiaan 20 vuotta. Rakennuksen sijainti  Tuusulantien varressa oli sellainen, että lentokentän suuntaan ajaneet eivät voineet olla huomaamatta kylttiämme.

Välimetsäntie 2
Välimetsäntie 2 keväällä 1988
Sukupolvenvaihdos, Jaakko ja Tapani Aalto
Rintamaveteraani saa eläkkeen

Jaakko Aalto jää rintamaveteraanien varhaiseläkkeelle 61-vuotiaana uuden lain tultua voimaan 1.7.1986. Samassa yhteydessä jatketaan sukupolvenvaihdosta: Oy Dirigo ostaa Jaakolta ja äänettömiltä yhtiömiehiltä Aallon Tilitoimisto Ky:n kaikki yhtiöosuudet ja yritys muutetaan osakeyhtiöksi. Tapani ostaa Jaakolta Aallon Kolmas Ky:n toisen vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden. Jaakko Aalto jatkaa vielä useita vuosia yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana.

Alla olevassa kuvassa Tietokonttori Oy:n hallituksen kokous Välimetsäntiellä:  istumassa vasemmalta lukien Taisto Rautelin Rautelin Oy:stä, hallituksen puheenjohtaja Jaakko Aalto ja Jukka-Pekka Kyläkoski sekä vahvistuksena varatuomari Pekka Ojala. Takana yhtiön toimitusjohtaja Tapani Aalto. Kuvan otti hallituksen jäsen Esko Hämäläinen Mailer Oy:stä. Hallituksen kokouksissa ei pelkästää pohdittu pienen yrityksemme asioita vaan keskusteltiin laajasti yrittämisen filosofiaan, kaupankäyntiin ja hyvään hallintoon sekä lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä.  Ajan tavan mukaan myös saunominen ja kunnon illallinen kuuluivat säännöllisesti hallituksen kokouksen ohjelmaan.

Isännöitsijä Arto Tanskanen 1986
Isännöitsijä Arto Tanskanen 1986
Suomen Kiinteistöhallinto Oy

Tilitoimistoissamme oli pitkään hoidettu myös useiden asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöintitehtäviä. Isännöinti vaatii kuitenkin omaa erityisosaamistaan ja isännöintialan kilpailussa pärjääminen profiloitumista isännöinnin ammattilaiseksi. Vaihtoehtoina nähtiin joko isännöinnistä luopuminen tai isännöinnin harjoittaminen omana liiketoimintanaan.  Päädyimme jälkimmäiseen, ja niinpä Suomen Kiinteistöhallinto Oy aloitti toimintansa 1986. Uudelle isännöitsijätoimistolle siirrettiin Tietokonttori Oy:n ja Aallon Kolmas Ky:n hoidossa tuohon asti olleet isännöitsijätehtävät.

Arto Tanskanen palkataan yritykseen isännöitsijäksi vuonna 1986, ja hänet nimitetäänSuomen Kiinteistöhallinto Oy:n toimitusjohtajaksi 1991.

Graafikko Hannu Kuukkasen Suomen Kiinteistöhallinto Oy:lle laatima logo ei selostusta kaivannut. Valitettavasti kaupparekisteri suhtautui nuivasti alkuperäiseen toiveeseemme saada toiminimi rekisteröityä muotoon Kiinteistöhallinto Oy, jolloin eteen lisättiin sana Suomen.

Suomen Kiinteistöhallinto Oy:n logo

1987 Mekaanisen kirjanpidon aika päättyy

Vaikka yhtiöryhmän muissa tilitoimistoissa ja isännöitsijätoimistossa onkin jo alusta alkaen käytetty ensin palvelukeskuksia ja sittemmin omaa tietojärjestelmää kirjanpitojen ja hallinnollisten asiakirjojen tuottamiseen, pitäydyttiin vanhimmassa yrityksessämme edelleen vanhoissa Olivetti-kirjanpitokoneissa ja tilikorteissa. Aivan pienten yritysten kirjanpidoissa ja osaavissa käsissä tuo menetelmä oli kieltämättä pitkään kilpailukykyinen alkuvaiheen tietotekniikaa vastaan. Harvinaiseksi käyvää erityisosaamista koneiden käytön lisäksi  tarvittiin myös niiden huollossa. Vaikka laitteet olivatkin ”umpirautaa”, tarvittiin niihin  sähkömekaanisten osien vaihtoa, huoltoa ja voitelua. Luottomekaanikkonamme oli vuosikymmeniä toiminut Käpylän Konttorikoneen Antti Huttunen.

Toini Santasen jäädessä eläkkeelle syksyllä 1987 päättyy Aallon Tilitoimisto Oy:n historiassa yksi merkittävä ajanjakso; asiakasyritysten kirjanpidot siirretään suoritettavaksi Oy Dirigon atk-järjestelmällä käyttäen Tikon-sovellusta. Viimeiset hyvin palvelleet Olivetti-kirjanpitokoneet ”museoidaan” seuraavana vuonna. Vanhimpia koneita ehdittiin käyttää yli 20 vuotta ja tätä kirjanpitomenetelmää yli 24 vuotta.

Nykyisin asiakaspalvelupäällikkönä toimiva KLT Anne Taavila aloittaa työskentelyn tallennus- ja muissa avustavissa töissä Oy Dirigossa 12.10.1987 ja siirtyy hyvin pian kirjanpitäjäksi Tietokonttoriin.

1988 Neljännesvuosisata täyttyy

Suomen Kiinteistöhallinto Oy muuttaa myös Välimetsäntie 2:een, josta on saatu lisää tilaa 10.5.1988.

Aallon Tilitoimisto Oy täyttää 25 vuotta. Asiakkaita kahvitetaan Kaisaniemenkadulla ja henkilökunnalle puolisoineen  järjestetään myöhemmin perinteeksi muodostuvat juhlaillalliset juuri valmistuneessa Hotelli Strandissa. Leila Kulmala nimitetään toimistopäälliköksi Aallon Tilitoimistoon ja nykyisin asiakaspalvelupäällikkönä toimiva KLT, PHT Elina Lähteenkorva aloittaa työskentelyn Oy Dirigossa.

Konttoripäällikkö Toini Santanen kuvattuna 1973
Konttoripäällikkö Toini Santanen kuvattuna 1973
Anne Taavila 1989
Anne Taavila 1989
Jaakko ja Tapani Aalto
Jaakko ja Tapani Aalto
Tuore toimistopäällikkö Leila Kulmala
Tuore toimistopäällikkö Leila Kulmala
Elina Lähteenkorva 1989
Elina Lähteenkorva 1989
Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Kaisaniemenkadulla.

1989 Auktorisoitua isännöintiä

Suomen Kiinteistöhallinnon ISA auktorisointikirja
Suomen Kiinteistöhallinto Oy auktorisoidaan

Isännöitsijät ja isännöitsijätoimistot saavat oman auktorisointijärjestelmän. Tapani Aallosta tulee auktorisoitu isännöitsijä ISA 7.3.1989. Suomen Kiinteistöhallinto Oy auktorisoidaan samana vuonna ensimmäisten alan yritysten joukossa. Auktorisoinnin merkkinä isännöitsijä ja isännöintiyhteisö voivat käyttää ISA-tunnusta.

Praedium Oy

Kiinteistö Oy Välimetsäntie 2:n nimeksi muutetaan Praedium Oy. Yhtiön pääasialliseksi tehtäväksi tulee omistaa toimitiloja ja vuokrata niitä konsernin liiketoimintaa harjoittaville yrityksille.

Kirjanpitoa Tikonilla

Alla olevissa kuvissa Tikonin kehittäneen Tietokolmio Oy:n Osmo Vänskä vierailulla Oy Dirigossa.

Tietokonttori Oy:ssä Vilhonkadulla tehdään kirjanpitoa suoraan päätteellä . Käytössä ovat ensimmäiset valkopohjaisella, kääntyvällä ruudulla varustetut Facit-päätteet.

Osmo Vänskä
Kirjanpitoa ensimmäisillä Facit-päätteillä
Kirjanpitoa ensimmäisillä Facit-päätteillä
Kirjanpitoa ensimmäisillä Facit-päätteillä

1990-LUKU

1991 Verohallinto kompuroi tietotekniikassa

Verohallinnon atk-ongelmat viivästyttävät vuoden 1989 verotuksen valmistumista siten, että veronäyttely ajoittuu keväälle 1991 samaan ajankohtaan, jolloin yritykset jättävät veroilmoituksensa vuodelta 1990. Tilitoimistoissa eletään poikkeukselisen kiireisiä kuukausia. Tuohon aikaan yritysten verotukseen liittyy vielä paljon nykyistä enemmän harkinnan- ja tulkinnanvaraisuuksia. Verovalmistelun yhteydessä yrityksen veroilmoitus todella tutkitaan ja verovalmistelija tekee omat merkintänsä, ja muistiinpanonsa veroilmoitusasiakirjoihin. Tämän vuoksi on tärkeää käydä tarkistamassa veroasiakirjat erityisessä veronäyttelyssä ennen seuraavan veroilmoituksen jättämistä.

Markka devalvoidaan marraskuun puolivälissä. Edullisten korkojen vuoksi suositut valuuttalainat aiheuttavat yrityksille tappiota. Myös oma yrityksemme kärsii merkittäviä tappioita toimitilahankintaan otettujen valuuttalainojen vuoksi.

1992 Konkursseja ja uutta yrittäjyyttä

Sari Kuula 1998
KLT Sari Kuula 1998
Tietokonttori Oy:n uudet pienemmät toimitilat Lutherinkatu 6:ssa
Tietokonttori Oy:n uudet pienemmät toimitilat Lutherinkatu 6:ssa

Pankkikriisi syvenee. Loputkin edellisen vuosikymmenen virhearviot ja laskut lankeavat maksuun. 1980-luvun viimeisinä vuosina valuuttalainoja pienimmillekin yrityksille tuputtaneet pankinjohtajat ovat nyt vaatimassa asiakkailtamme lisävakuuksia jokaisen lainaneuvottelun yhteydessä. Pankeissa tehdään paineen alla hätiköityjä päätöksiä varsinkin pienten yritysten lainojen suhteen. Seuraa pakkorealisaatioita, joissa suuri määrä yrityksiä kaatuu ja lukuisat yrittäjät menettävät koko omaisuutensa. Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot alenevat ja työttömyys lisääntyy. Markka päästetään kellumaan 8. syyskuuta.

Aallon Kolmas Ky perustaa sivutoimipaikan Keravalle 1.2.1992. Yrityksemme palvelukseen siirtyy konkurssiin menneen Tilisoppi Oy -nimisen tilitoimiston lähes koko henkilökunta vanhoina työntekijöinä. Yksi heistä on jo vuonna 1981 Tilisoppi Oy:ssä kirjanpitäjänä aloittanut nykyinen toimistopäällikkömme ja hallituksen jäsen KLT Sari Kuula.

Tietokonttori Oy muuttaa Vilhonkadulta pienempiin Praediumin hankkimiin tiloihin Lutherinkatu 6:een.

Helsingin Uusyrityspalvelu r.y. (nykyisin YritysHelsinki) perustetaan. Yrityksemme liittyy yhdistyksen jäseneksi, ja Tapani Aalto valitaan sen hallitukseen. Asiantuntijamme suorittivat runsaan kymmenen vuoden aikana satojen Helsingin Uusyrityspalvelu r.y:n asiakkaiden yritysideoiden arvioinnin ja yrittäjäksi aikovien opastuksen veloituksetta. Suurin osa 90-luvun uusista yrittäjyyttä harkitsevista on laman vuoksi työttömäksi joutuneita. Yhdessä laaditun kannattavuuslaskelman jälkeen heille annettu yleisin ja paras neuvo on: ”Harkitse vielä kerran”.

1993 Merkkipäiväjuhlat laman paineessa

Lama ja devalvaatioiden kasvattama velkataakka kaataa vanhojakin aikanaan hyvin menestyneitä asiakasyrityksiä. Pyrkimyksemme auttaa vanhoja vaikeuksiin joutuneita asiakkaita vaikeassa tilanteessa, esimerkiksi lainaneuvotteluissa edellytettyjen raporttien laadinnassa, aiheuttaa kasvaneita luottotappioita. Lama näkyy vuosina 1993 ja 1994 yrityksessämme töiden vähentymisenä.

Oy Dirigo ostaa Aallon Kolmas Ky:n yhtiöosuudet, ja yhtiö päätetään muuttaa osakeyhtiöksi 1.5.1993. Yhtiöryhmä on näin kehittynyt kirjanpito- ja isännöintipalveluita tuottavaksi konserniksi.

Marraskuussa 1993 Aallon Tilitoimisto Oy täyttää 30 vuotta. Heikosta talouden tilanteesta huolimatta henkilökunnalle puolisoineen halutaan järjestää juhlat Hotelli Strandissa.

Juhlan yhteydessä yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jaakko Aalto vastaanottaa Kauppakamarin kultaisen ansiomerkin. Merkkiä ovat luovuttamassa toimistopäällikkö Sari Kuula ja toimitusjohtaja Tapani Aalto.

Keskuskauppakamarin kultainen 30 vuoden ansiomerkki
Yriyksen perustaja Jaakko Aallolle myönnetään Keskuskauppakamarin kultainen ansiomerkki
Jaakko Aallolle myönnetään Keskuskauppakamarin kultainen ansiomerkki Aallon Tilitoimiston 30-vuotisjuhlilla.

1994 Työtä laman voittamiseksi

Töiden vähentyminen asiakkaiden toiminnan hiipumisen ja konkurssien vuoksi lisää painetta oman markkinoinnin tehostamiseen. Erityisesti halutaan erottua pienistä laman synnyttämistä uusista tilitoimistoista. Konsernille teetään yhteinen logo sekä yritysesite, ja markkinointiin panostetaan muutoinkin huomattavasti aikaisempaa enemmän. Markkinoinnissa ryhdytään käyttämään konsernin nimeä Dirigo-Yhtiöt.

Markkinoinnin yhtenäistämisen lisäksi halutaan konsernin tilitoimistojen erilleen kehittyneet toimintatavat ja kulttuurit yhtenäistää. Laatujärjestelmän kehittäminen aloitetaan laatuprojektina, jonka tavoitteena on kehittää yhtenäinen toimintatapa ja ohjeistus. Erityisesti pyritään vähentämään virhemahdollisuuksia ja virheiden aiheuttamaa ylimääräistä työtä.

Arvonlisäverolaki astuu voimaan kesällä 1994. Vuoden 1993 kirjanpitolain muutokset mm. uudet liitetietovaatimukset ja käyttöomaisuuden suunnitelman mukainen poistaminen lisäävät tilinpäätösten laadinnassa tarvittavaa asiantuntemusta. Näihin haasteisiin vastataan henkilökunnan koulutusta lisäämällä ja rakentamalla oma laaja perustilikartta ohjeistuksineen.

Aallon Kolmas Oy muuttaa kevättalvella Tikkurilassa Kielotieltä suurempiin tiloihin Peltolantie 10:een.

1995 Isännöitsijätoimisto Kamppiin

Laatuprojektia jatketaan. Ennakkoperintärekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 1995.

Suomen Kiinteistöhallinto Oy muuttaa Kamppiin, ensin Perhonkadulle ja sitten Lapinlahdenkatu 19:ään.

Isännöitsijätoimisto Kampissa, vuonna 1911 valmistuneessa Asunto Oy Lapinlahdenkatu 19:ssä
Isännöitsijätoimisto Kampissa, vuonna 1911 valmistuneessa Asunto Oy Lapinlahdenkatu 19:ssä
Isännöitsijä Arto Tanskanen 1998
Isännöitsijä Arto Tanskanen 1998
Tekninen isännöitsijä Harri Kasila 1998
Tekninen isännöitsijä Harri Kasila 1998

1996 Laatujärjestelmälle ISO-9002 laatusertifikaatti

DNV ISO 9002 laatusertifikaatti
Det Norske Veritas (DNV)

Laatuprojektia jatketaan ja tavoitteeksi otetaan laatujärjestelmän virallinen sertifiointi.

Syksyllä suoritetaan useamman päivän kestävä laatujärjestelmän auditoitointi, jonka suorittaa kansainvälisesti tunnettu luokituslaitos Det Norske Veritas (DNV). Auditoinnissa ei todeta ainoatakaan raportoitavaa poikkeamaa. Auditoinnin perusteella DNV myöntää 8.10.1996 Dirigo-Yhtiölle Suomen ensimmäisen laskenta-, veroasiain- ja yrityshallintopalveluiden tuottamista koskevan ISO-9002 standardin mukaisen laatusertifikaatin. Enemmistöosakeomistus Oy Dirigossa siirtyy Tapani Aallolle alkuvuodesta. Aallon Kolmas Oy:n Keravan toimipiste yhdistetään Vantaan toimistoon.

Windows-mikroverkkoihin tutustuminen alkaa. Oy Dirigoon rakennetaan ensimmäinen mikroverkko Altos-järjestelmän rinnalle. Altos-järjestelmä on perusrakenteeltaan palvellut jo kymmenen vuotta, tosin keskusyksikköä on uusittu ja laajennettu useaan otteeseen.

1997 Kehitystä ja reippailua

Palkanlaskenta siirretään Xenix-käyttöjärjestelmästä Windows-ympäristöön. Ohjelmaksi valitaan Tikon-palkanlaskennan Windows-versio, jota on koekäytetty konsernin omassa palkanlaskennassa jo edellisvuonna. Kirjanpidon ja isännöinnin uusia ohjelmistoja etsitään ja henkilökuntaa koulutetaan Windows-ohjelmistojen käyttöön. Tiukan kehitysvaiheen vastapainona osallistutaan Naisten Kympille ja käydään melomassa Oulankajoella.

Dirigon Altos Xenix-koneet ja ensimmäinen Windows palvelin
Lähdössä melomaan Oulankajoelle 1997
Lähdössä melomaan Oulankajoelle 1997
Naisten kymppi
Naisten Kympille lähdössä Elina Lähteenkorva, Leena Purosalo, Teija Andersson ja Sari Kuula

1998 Siirtyminen Windows-maailmaan

Merkittävä osa henkilökunnasta suorittaa atk-ajokortin. Kaikki työntekijät saavat käyttöönsä NT 4.0 tai Windows 95 -työasemat. Valmiudet varsinaisen kirjanpito-ohjelmiston vaihtoon on näin saavutettu. Perusteellisten vertailujen jälkeen kirjanpitotoimistojen käyttöön valitaan Tikon-ohjelman Windows-versio. Siirtymäajankohdaksi päätetään vuoden 1999 loppu. Ensimmäiset kotisivumme Internetissä avataan huhtikuussa 1998 ja samaan aikaan otetaan käyttöön konsernin oma Intranet mm. työohjeiden ja mallidokumenttien jakeluun.

Windows kurssilla 1998

TietoUnic Oy ostaa marraskuussa ohjelmatoimittajamme Tietokolmio Oy:n osakkeet ja ilmoittaa jatkavansa TikoWin-ohjelmiston ylläpitoa ja kehittämistä. Siirtymävaiheessa kaikkien työpöydällä on sekä Altoksen pääte että Windows-mikro. Monet asiat, kuten esimerkiksi pikaviestitys toimistojen välillä onnistuu Altoksella tuohon aikaan paremmin kuin mikä on mahdollista vielä hyvin alkeellisilla Windows-sovelluksilla. Laman taittuminen näkyy parhaiten siinä, että ensimmäistä kertaa koko vuosikymmenellä konserniyhtiöissä ei jouduta kirjaamaan luottotappioita. Jotain on myös opittu vuosikymmenen alun raskaista tappioista.

Aallon Tilitoimisto Oy täyttää 35 vuotta. Juhlat pidetään koko henkilökunnan ja puolisoiden voimin perinteeksi muodostunein menoin Strandissa. Kuvassa ansiomerkkien saajia ja luovuttajia Sari Kuula, Airi Isakov, Leila Kulmala, Teija Andersson, Elina Lähteenkorva, Tapani Aalto ja Jaakko Aalto.

1998 ansiomerkkien jakamista
Aallon Tilitoimisto 35 vuotta.

1999 Uusia sovelluksia uudelle vuosituhannelle

Kirjurituote Oy, Liikekirjurin synty

Vuoden 1997 kirjanpitolain siirtymäaika päättyy. Uutta kirjanpito-ohjelmistoa varten laadittu uuden lain mukainen tilikartta ja konsernin intranetissa toimiva laaja kirjausohjeistus otetaan käyttöön. Tilikartasta ja kirjausohjeista päätetään valmistaa myyntikelpoinen ja nykyaikaisin välinein jaettavissa oleva tuote. Suomen Kirjurituote Oy perustetaan 9.9.1999. Oy Dirigo merkitsee 51 % yhtiön osakkeista, muut osakkaat ovat Tietokolmio Oy:n perustaja ja entinen omistaja, TTM Osmo Vänskä ja kirjanpito- ja veroasioiden asiantuntija, KTM Tapio Tikkanen. Tapio Tikkanen nimitetään yhtiön toimitusjohtajaksi. Myöhemmin osakkaaksi kutsutaan myös Oy Dirigon toimistopäällikkö KLT Sari Kuula.

1999 Suomen Kirjurituotteen logo
Suomen Kirjurituotteen logo vuodelta 1999

Isännöintiä kehitetään

Suomen Kiinteistöhallinto Oy hankkii itselleen omat toimitilat Kampista osoitteesta Lapinrinne 2. Perusteellisen remontin ja uusien kalusteiden hankinnan jälkeen tiloihin muutetaan joulukuussa. Isännöintiä varten hankitaan Tikon Isännöintisovelluksen korvaava Windows-pohjainen Domus-isännöintiohjelmisto.  Hyvin palvelleesta Tikonin isännöintisovelluksesta jouduttiin luopumaan TietoUnicin päätettyä, ettei sovelluksesta tehdä Windows-versiota.

Uusia sovelluksia uudelle vuosituhannelle

Siirtyminen Windows sovellusten käyttöön sujuu suunnitellun aikataulun mukaisesti hyvissä ajoin ennen vuoden loppua. Vältyimme näin useita merkkipohjaisia vanhoja sovelluksia uhanneelta vuosituhannen vaihteen ongelmalta. Kokonaan uusina työkaluina hankimme käyttöömme Talgraf ja Profit Hunter sovellukset.

2000-LUKU

2000 Tilitoimistojen yhdistäminen

Konsernin neljä erillistä auktorisoitua kirjanpitotoimistoa yhdistetään yhdeksi yhtiöksi. Toiminimeksi valitaan vanhoista toiminimistä kaikkein perinteisin eli Aallon Tilitoimisto Oy. Tilitoimistojen yhdistämisellä pyritään mm. helpottamaan markkinointia ja saavuttamaan kustannussäästöjä. Toimintojen yhdistäminen toteutetaan siten, että Aallon Kakkonen Oy, Aallon Kolmas Oy ja Tietokonttori Oy siirtävät liiketoimintansa ja kalustonsa Aallon Tilitoimisto Oy:lle 31.12.1999. Myös koko henkilökunta siirtyy Aallon Tilitoimisto Oy:n palvelukseen. Laatupolitiikkamme mukainen pieniin, kokonaisvastuullisesti asiakkaistaan huolehtiviin työryhmiin perustuvan organisaatiorakenne säilytetään edelleen, samoin säilyvät erilliset toimipaikat.

Uusi konsernirakenne

Dirigo-Yhtiöiden tuottamat palvelut jakautuvat 1.1.2000 alkaen kolmelle tytäryhtiölle seuraavasti:

Aallon Tilitoimisto Oy
auktorisoitu kirjanpitotoimisto: laskenta-, veroasiain ja yrityshallintopalvelut

Suomen Kiinteistöhallinto Oy ISA
auktorisoitu isännöitsijätoimisto: liike- ja asuinkiinteistöjen isännöinti

Suomen Kirjurituote Oy
taloushallinnon tietopalvelut

Uusi graafinen ulkoasu

Grafmoren Marika Lehtosalo laatii kaikille konsernin yrityksille uuden yhtenäisen, sinistä ja harmaata yhdistelevän graafisen ulkoasun ja luo Aallon Tillitoimisto Oy:lle uuden logon.

Aallon Tilitoimiston Johto vuonna 2000
Aallon Tilitoimiston johto vuonna 2000
Marika Lehtosalon vuonna 2000 suunnittelema nyt käytössä oleva logo
Marika Lehtosalon vuonna 2000 suunnittelema nyt käytössä oleva logo
Marika Lehtosalon uudistama Dirigon logo
Marika Lehtosalon uudistama Dirigon logo

Liikekirjuri valmistuu – Perustililuettelo syntyy

Kirjurituote Oy saa Liikekirjuri-ohjelman valmiiksi. Jälleenmyyntisopimukset tehdään ennen vuoden loppua Econet-Systems Oy:n ja TietoEnator Oyj:ksi muuttuneen TietoUnic Oy:n kanssa.

21.12.2000 allekirjoitetaan yhteistyösopimus, jonka mukaan Suomeen laaditaan Liikekirjuri-tilikarttaan perustuva, kaikille liikeyrityksille tarkoitettu Perustililuettelo. Hankkeen tukiryhmässä ovat mukana edustajat mm. Verohallituksesta, Tilastokeskuksesta, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry:stä, Tilintarkastusrengas Oy:stä ja  Tilintarkastajien Oy – Ernst & Young´sta.

Isännöintitoiminta laajenee

Suomen Kiinteistöhallinto Oy:n toiminta laajenee vuoden lopulla olennaisesti. Henkilökuntaan, toimitiloihin ja atk-tekniikkaan suoritettu panostus alkaa tuottaa tulosta. Asunto-osakeyhtiöissä aletaan kiinnittää huomiota myös isännöinnin laatuun, eikä pelkästään hintaan.

Isännöintiä mainostetaan Kaivopuistossa pilke silmäkulmassa
Isännöintiä mainostetaan Kaivopuistossa pilke silmäkulmassa

2001 Muuttojen ja nopean kehityksen vuosi

Alkuvuodesta hankitaan ja otetaan käyttöön Metaframe-palvelin. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia  ASP-palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

Oulunkylän kiinteistössä tehdään iso remontti, jonka ansiosta käyttöön saadaan lisää toimistotilaa sekä tilava koulutus- ja neuvottelutila. Kiinteistössä ollut saunatila takkoineen saa väistyä. Kaikkien toimitilamuuttojen yhteydessä painotamme hyviä neuvottelutiloja ja hyvän työrauhan takaavia järjestelyitä. Henkilökunnan määrää kasvatetaan, ja erityisesti joukkoon pyritään saamaan lisää korkeakoulututkinnon suorittaneita ja kielitaitoisia työntekijöitä.

Perustililuettelo julkaistaan

11.4.2001 Perustililuettelo julkaistaan mm. Kirjanpitotoimistojen Liitto ry:n ja Suomen Kirjurituote Oy:n sivuilla Internetissä. Suuri joukko merkittäviä taloushallinnon järjestelmätoimittajia ilmoittaa ottavansa Perustililuettelon käyttöönsä.

27.3.2001 Suomen Kirjurituote Oy tekee sopimuksen KIINTEISTÖKIRJURIn tuottamisesta Kiinteistöliitto ry:n ja Kiinteistöalan kustannuksen kanssa. Liikekirjuria esitellään Kirjanpitotoimistojen Liitto ry:n Tili- ja Veropäivillä.

Kiipeämme kerroksiin Kampissa

16.5.2001 Aallon Tilitoimisto Oy:n Toimisto 1 ja Suomen Kirjurituote Oy muuttavat suurempiin uusiin tiloihin Autotaloon. Lutherinkadun tilat ovat käyneet auttamatta pieniksi, ja samaten Kirjurituotteen muutto pois Välimetsäntieltä antaa kasvunvaraa siellä toimivalle Toimisto 2:lle.

Leasecontroller Oy perustetaan

2001_Leasecontroller_logo

1.6.2001 Accounting Services Tilimatic Oy ja Oy Dirigo perustavat LeaseController Oy -nimisen yhtiön, jonka toimialana on tuottaa taloushallinnon ulkoistamispalveluita, vuokrata taloushallinnon ammattihenkilöstöä sekä tarjota taloushallinnon sovellusten vuokraamista ja atk-tukipalveluita. Tapani Aalto lupautuu myös tämän yhteisyrityksen toimitusjohtajaksi. Yhtiön toimipaikaksi tulee Autotalossa sijaitseva Aallon Tilitoimiston toimipaikka. Toiminta lähtee nopeasti käyntiin, tarvetta muutostilanteita tasaavalle talouspäällikkö/controller -tason henkilöstövuokraukselle löytyy. Rajoitteeksi muodostuu kuitenkin yrityksen liikeideaan sopivan, riittävän pätevän henkilöstön löytäminen. Henkilöt palkataan kiinteällä palkalla jatkuviin työsuhteisiin, mutta työskentelypaikkojen muuttuminen ei tunnu alan ihmisistä mukavalta.

Yritysostoksilla Eerikinkadulla

27.9.2001 Oy Dirigo ostaa kaikki Tili- ja kirjanpito Ky Ritva Nuotio -nimisen auktorisoidun kirjanpitotoimiston yhtiöosuudet.  Marraskuun alussa Tili- ja kirjanpito Ky Ritva Nuotio sulautuu Aallon Tilitoimisto Oy:öön ja siitä tulee Aallon Tilitoimisto Oy:n Toimisto 4, osoitteena Eerikinkatu 4 aivan Helsingin keskustassa. KLT Anne Taavila siirtyy vetämään uutta toimistoa.

Toimistopalaveri Eerikinkadun toimistossa
Toimistopalaveri Eerikinkadun toimistossa

2002 Laatujärjestelmä asiakaskeskeiseksi

Dirigo-Yhtiöiden laatujärjestelmää uudistetaan vastaamaan uuden ISO 9001:2000 standardin vaatimuksia. Keväällä koulutuksen jälkeen purjehditaan ja jaetaan Kauppakamarin ansiomerkkejä pitkään yhtiön palveluksessa olleille.

25.11.2002 Aallon Tilitoimisto Oy saa ISO 9001:2000 -standardin mukaisen sertifikaatin laskenta-, veroasiain- sekä yrityshallintopalveluiden tuottamisen kattavalle laatujärjestelmälleen. Sertifikaatti korvaa yrityksen vuonna 1996 saaman, vanhaan ISO 9002:1994 standardiin perustuneen sertifikaatin.

Uuden standardin keskeiset erot vanhaan verrattuna ovat mm. prosessimaisen toimintamallin sekä asiakaskeskeisyyden korostaminen. Aallon Tilitoimisto Oy:n saama sertifikaatti on DNV:n ensimmäinen uuden standardin mukainen suomalaiselle tilitoimistolle myöntämä sertifikaatti.

DNV certifikaatti
Ansiomitallin saajat: Sari Kuula, Iiris Haavisto, Anneli Ekström ja Mirja Salin, keskellä Tapani Aalto
Ansiomitallin saajat: Sari Kuula, Iiris Haavisto, Anneli Ekström ja Mirja Salin, keskellä Tapani Aalto
Laatukoulutuksen jälkeinen purjehdus s/v Valborgilla keväällä 2002
Laatukoulutuksen jälkeinen purjehdus s/v Valborgilla keväällä 2002

Kiinteistökirjuri valmistuu

Suomen Kirjurituote Oy saa valmiiksi toisen tuotteensa, Kiinteistökirjurin. Liikekirjuri-tilikartta vakiinnuttaa asemansa taloushallinnon sovellusten mukana toimitettavana Perustililuettelona. Perustililuettelo avaa mahdollisuudet erittäin merkittävään taloushallinnon kustannusten säästöön.

Uusi vetäjä ja uutta tekniikkaa

Yrityksen kehitysjohtajaksi palkattu DI Ari Lahdenkauppi nimitetään 20.9.2002 Aallon Tilitoimisto Oy:n toimitusjohtajaksi, ja toimitusjohtajana yli 20 vuotta toiminut KTM Tapani Aalto siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi keskittyen uusien, erityisesti tietotekniikkaa hyödyntävien taloushallinnon palveluiden kehittämiseen.

Tikon-ohjelmiston SQL-versio otetaan käyttöön. Tikonin alkuperäinen Windows-versio toimi Access-tietokantojen avulla. Vanha sovellusarkkitehtuuri oli tullut tiensä päähän vaatimusten kasvaessa ja uuden tekniikan kehittyessä.

2003 Nelikymppinen siirtyy webbiin

Aallon Tilitoimisto täyttää 40 vuotta. Alkukesällä pidetään koko henkilökunnalle koulutustilaisuus Uunisaaressa. Marraskuussa järjestetään asiakaskahvit kaikissa toimistoissa. Traditio juhlapaikan suhteen murretaan, ja koko konsernin henkilökunta puolisoineen juhlii Tarvaspäässä.

aallon.info valmistuu

Tapani Aallon ideoima ja Suvi Aallon koodaama Aallon Tilitoimisto Oy:n asiakkaille tarkoitettu web-palvelu aallon.info julkistetaan tammikuussa. Palvelu on uutta tilitoimistoalalla, jossa vasta harjoitellaan ohjelmistotalojen tuottamien taloushallinnon sovellusten osien etäkäytön tarjoamista asiakkaille. aallon.info -palvelun avulla asiakas voi saada talouttaan koskevan oikean tiedon, oikeaan aikaan ja missä tahansa. Palveluun sisältyy alusta alkaen mahdollisuus porautua kirjanpidon raporteilta tositteisiin asti.  Yritys-, talous- ja palkkahallinnon raportointi  ja arkistot sekä taloushallinnon uutiset ja asiakasinformaatio siirtyvät uuden palvelun avulla Webiin.

Aallon Tilitoimisto Oy:n kotisivut Internetissä siirretään 24.10.2003 omaan osoitteeseen www.aallon.fi. Tähän asti kaikkien konserniyhtiöiden sivut olivat löytyneet emoyhtiön domainin www.dirigo.fi alta.

 Avainhenkilöt osakkaiksi

Aallon Tilitoimisto Oy:n avainhenkilöt merkitsevät yhtiökokouksessa 16.10.2003 yhtiön osakkeita.

Palkanlaskennan vaatimustason kohotessa todetaan, että näihin tehtäviin kannattaa palkata omat osaajansa. Niinpä Aallon Tilitoimiston Palkkakonttori aloittaa toimintansa 1.12.2003 Salomonkadulla samoissa tiloissa Toimisto 1:n kanssa. KLT Elina Lähteenkorva ryhtyy vetämään palkanlaskentapalveluitamme.

Liikekirjuri Webiin

Suomen Kirjurituote Oy saa 21.11.2003 valmiiksi web-version Liikekirjuri sovelluksesta. Web-palvelu on Suvi Aallon käsialaa ja löytyy käyttöoikeuden hankkineille omasta osoitteestaan www.liikekirjuri.fi.

2003_merkki_40v
2003_aalloninfo_logo
2003_LiikekirjuriWeb_logo

2004 Verkkolaskuja ja sähköistä palvelua

Verkkolaskut otetaan käyttöön

Maaliskuussa kaikille Dirigo-konsernin yrityksille rekisteröidään verkkolaskuosoitteet, ja suurin osa yhtiöistä siirtyy myös lähettämään laskunsa verkkolaskuina.

Sähköisissä palveluissa oikealla tiellä

Vuoden alussa sähköinen palvelukanava aallon.info saa myönteistä palautetta palvelua koskeneessa haastattelututkimuksessa. Yleisarvosanaksi asiakkaat antavat 8,5 asteikolla 1-10. Erityisesti asiakkaat kiittelevät palvelun saatavuutta ja vapautumista paperiraporttien käsittelystä. Palveluun lisätään mahdollisuus verkkolaskujen laatimiseen sekä vastaanottamiseen. Ensimmäiset asiakkaat ottavat web-laskutuksen käyttöönsä.

Kesällä 2004 otetaan käyttöön uudet Metaframe-palvelimet ja uusi palomuuri. Laite- ja sovellusinvestoinit mahdollistavat sovellusten tietoturvallisen etäkäytön tarjoamisen asiakkaille.

Tilitoimistot Keskusta, Oulunkylä, Leppävaara, Tikkurila ja Palkkakonttori

Lokakuussa 2004 Helsingin keskustaan painottunutta toimintaamme järjestellään  uudelleen. Salomonkadulta Palkkakonttori siirtyy Välimetsäntielle ja tilitoimistotoiminta sekä Kirjurituote Oy muuttavat Leppävaarassa sijaitsevaan Upseerin Avec -kiinteistöön. Aallon Tilitoimisto Oy:n toimistojen nimeämisessä siirrytään uutteen käytäntöön, jonka mukaisesti toimistot ovat: Helsinki-Keskusta, Helsinki-Oulunkylä, Espoo-Leppävaara, Vantaa-Tikkurila ja Palkkakonttori.

2005 Tyytyväisiä asiakkaita

Keväällä Aallon Tilitoimisto Oy osallistuu valtakunnalliseen Tilitoimistojen Asiakastyytyväisyys 2005 -tutkimukseen. Tutkimuksen laajuus on merkittävä ja yhtiön tutkimuksessa saama palaute kokonaisuudessaan erittäin hyvää, ja lähes kaikissa kohdin parempaa kuin vertailuryhmän suurilla tilitoimistoilla. Syksyllä Suomen Kirjurituote Oy teettää oman asiakastyytyväisyyskyselyn koskien Liikekirjuri-tietopalvelua. Kyselyn tulokset ovat erittäin myönteiset. Yksikään vastanneista ei ilmaissut olevansa tyytymätön palveluun.

Kehitystyötä ja kilpailua

aallon.info -palveluun lisätään verkkolaskutoimintoina laskun syöttö ja ostolaskujen hyväksyntä Laskuhotellissa. Verkkolaskun syöttö on ensimmäinen versio myöhemmin AT-Weblaskutukseksi nimettävästä pilvipalveluna tarjottavasta laskutussovelluksestamme. aallon.info -palvelun kokonaan uutta versiota kehitetään pitkin vuotta, ja se valmistuu tuotantokäyttöön vuoden 2005 lopussa. Sähköinen taloushallinto on voimakkaasti esillä kaikkien alan toimijoiden markkinoinnissa. Markkinointi painottuu voimakkaasti odotettavissa oleviin rationalisointihyötyihin ja niitä seuraaviin kustannussäästöihin, vaikka uuden tekniikan hankkiminen ja omaksuminen saattaakin alkuun tosiasiassa lisätä palvelun tarjoajan kustannuksia. Lisäksi verkkolaskuoperaattoreiden keskenään kilpailevat verkkolaskustandardit viivästyttävät verkkolaskujen yleistymistä. Kiristyneessä kilpailutilanteessa Aallon Tilitoimisto Oy panostaa aikaisempaa enemmän ammattimaiseen ratkaisujen myyntiin asiakkaille. Yritykseen palkataan myyntipäälliköksi aikaisemmin Economa Oyj:ssä taloushallinnon ratkaisujen myynnissä pitkään toiminut Raimo Saloranta. Vuoden 2005 lopulla Suomen Kiinteistöhallinto Oy ostaa uudet aikaisempaa suuremmat tilat samasta kiinteistöstä Lapinrinne 2:ssa. Tiloihin muutetaan perusteellisen remontin jälkeen alkuvuodesta 2006.

Verkkolaskutuksen perusasioita oppimassa, Technopolis Vantaa 2004
Verkkolaskutuksen perusasioita oppimassa, Technopolis Vantaa 2004
Upseerin Avec -kiinteistö Espoo
Upseerin Avec -kiinteistö Espoo
Päällikköjen palaveri Oulunkylässä 2005
Päälliköiden palaveri Oulunkylässä 2005

2006 Tilitoimistojen yhdistäminen ja sähköisten palveluiden jatkuva kehitys

aallon.info ja ostolaskujen kierrätys

aallon.info -palvelun uuden version käyttöönotto suoritetaan asiakkaittain vuoden 2006 aikana.  Erilaiset käyttöoikeustasot ja asiakirjojen hyväksymistoiminto kuuluvat aallon.infon uuden version ominaisuuksiin. Laskuhotellin käyttö korvataan hankkimalla käyttöön Economa Work Flow -sovellus. Osana ostolaskujen kierrätystä asiakkaille aletaan tarjota paperimuotoisten ostolaskujen skannauspalvelua. Vuoden aikana aallon.info -palvelun AT-Weblaskutukseen kehitetään useita uusia ominaisuuksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Uusina työkaluina mukaan tulevat myös M2-matkalaskun syöttö sekä palkkatapahtumien syöttö. Uudet asiakkaat kysyvät käytännössä aina laajaa sähköistä palvelua. Sähköiseen palveluun suoritetut raskaat investoinnit alkavat tuottaa tulosta.

Päätös toimistojen yhdistämisestä

Aallon Tilitoimisto Oy:n hallitus tekee 10.10.2006 päätöksen toimipaikkojen yhdistämisestä. Toimistojen yhdistämisellä tavoitellaan henkilöresurssien ja asiantuntijoiden tehokkaampaa käyttöä yhä vaativammissa uusissa taloushallinnon ulkoistamistoimeksiannoissa. Spondan kanssa allekirjoitetaan 17.11.2006 vuokrasopimus Kumpulantie 11:ssa sijaitsevista 1130 m2:n tiloista. Remontti tiloissa aloitetaan saman tien.

Suomen Kiinteistöhallinto Oy 20 vuotta

Suomen Kiinteistöhallinto Oy:n 20-vuotisjuhlat vietetään 1.12.2006 koko konsernin henkilökunnan voimin. Juhlan yhteydessä yrityksen toimitusjohtajalle, AIT-isännöitsijä Arto Tanskaselle luovutetaan Kauppakamarin 20 v. ansiomerkki. Isännöinti on vuorostaan konsernin kannattavin toimiala.

Ostolaskujen kierrätystä Work Flow sovelluksella 2006
Ostolaskujen kierrätystä Work Flow sovelluksella 2006

2007 Saman katon alle

Heti vuoden vaihduttua Aallon Tilitoimisto Oy, Kirjurituote Oy ja Oy Dirigo muuttavat uusiin tiloihin Vallilaan Kumpulantie 11:een. Uudet toimitilat tarjoavat entistä paremmat mahdollisuudet toiminnan laajentamiseen. Uusissa tiloissa voidaan koko henkilökunnalle tarjota omat työhuoneet, ja asiakasneuvotteluihin on varattu aikaisempaa paremmat tilat. Muuton yhteydessä luovutaan kiinteistä puhelinyhteyksistä ja siirrytään mobiilivaihteen käyttöön. Keskusnumeroksi saadaan nykyinen 020 7701 600. Praedium Oy myy tarpeettomaksi käyneen toimitilakiinteistön Välimetsäntie 2:ssa ja fuusioituu emoyhtiöönsä Oy Dirigoon.

Luopuminen LeaseController Oy:stä

Accounting Services Tilimatic Oy:ssä tapahtuvan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä päätetään yhteisomistus LeaseController Oy:ssä purkaa. LeaseController Oy:n toimitusjohtajan määritettyä yrityksen puolikkaalle hinnan, heittävät yhtiön hallituksen puheenjohtaja Clas Wickholm ja toimitusjohtaja Tapani Aalto osto-oikeudesta lanttia. Lopputuloksena Oy Dirigo luopuu helmikuussa 2007 omistuksestaan LeaseController Oy:ssä.

Aalto palaa Aallon toimitusjohtajaksi

Maaliskuussa 2007 Ari Lahdenkauppi siirtyy uusiin tehtäviin ja  hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto ryhtyy uudelleen hoitamaan Aallon Tilitoimisto Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä. Oy Dirigon henkilökunta siirtyy kokonaisuudessaan Aallon Tilitoimisto Oy:n palvelukseen. KLT Sari Kuula nimitetään yhtiön toimistopäälliköksi. Yhtiön hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Tapani Aallon ja Sari Kuulan lisäksi Raimo Saloranta. Muutoksilla tavoitellaan henkilökunnan määrän kasvusta huolimatta organisaation kiinteyttämistä ja selkiyttämistä sekä päätöksenteon nopeuttamista.

Tapani Aalto
Tapani Aalto palaa Aallon Tilitoimiston toimitusjohtajaksi
Henkilökuntaa joulukahvilla uusissa tiloissa Kumpulantiellä 2007
Henkilökuntaa joulukahvilla uusissa tiloissa Kumpulantiellä 2007
Kahvitauko joulun alla 2007
Kahvitauko joulun alla 2007

Sovellus asiakaspalvelun hallintaan

Oman kehitystyön tuloksena valmistuu kesän kynnyksellä 2007 AT-Palvelulaskutus niminen sovellus. Sovellus tehdään alunperin palvelemaan yrityksen henkilökunnan työajan kirjaamista ja laskuttamista. Hyvin pian sovellusta kuitenkin laajennetaan palvelemaan asiakashallintaa ja tilitoimiston omaa toiminnanohjausta.

Keskiarvot ylittävää asiakaspalvelua

Syyskuussa valmistuvat valtakunnallisen tilitoimistojen asiakastyytyväisyys 2007 -tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen suorittanut Promenade Research Oy toteaa yhteenvedossaan tilitoimistoalan asiakastyytyväisyyden olevan huipputasoa. Ylpeinä ja onnellisina saatamme todeta, että Aallon Tilitoimisto Oy:n saamat kokonaisarvosanat ylittävät kaikilla osa-alueilla tutkimukseen osalllistuneiden tilitoimistojen keskiarvon. Suhtaudumme kuitenkin erittäin suurella vakavuudella tutkimuksen erääseen johtopäätökseen, jonka mukaan taloushallinnon palvelut kehittyvät, mutta asiakkaiden odotukset kasvavat joillain osa-alueilla vielä nopeammin.

Keskittyminen taloushallintoon

Suomen Kiinteistöhallinto Oy myy marraskuussa 2007 liiketoimintansa Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy:lle. Suomen Kiinteistöhallinto on jatkossa Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy:n aputoiminimi. Toimitusjohtaja ISA Arto Tanskanen ja koko muu henkilökunta siirtyvät ostajan palvelukseen. Liiketoimintakaupalla ostaja saa entistä vahvempia resursseja palveluihinsa. Yhdistymisen jälkeen Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy:n palveluksessa on kaikkiaan 12 isännöinnin ammattilaista. Dirigo-Yhtiöiden kannalta isännöintiliiketoiminnasta luopuminen antaa paremmat mahdollisuudet keskittyä konsernin ydinosaamiseen eli taloushallintopalveluiden tuottamiseen. Keskittyminen taloushallinnon palveluiden tuottamiseen yhdessä toimipaikassa tuottaa tulosta: Aallon Tilitoimisto Oy:n liikevaihto kasvaa kalenterivuonna 2007 peräti 26,5 %. Oma osuutensa liikevaihdon kasvuun on suotuisalla suhdannekehityksellä sekä taloushallinnon ulkoistamispalveluiden laajentuvalla kysynnällä.

2008 Työtä asiakaspalvelun kehittämiseksi

Laatujärjestelmämme kolmen vuoden välein toteutettava uudelleensertifiointi toteutuu kaksipäiväisen auditoinnin tuloksena. Auditoinnissa ei todeta poikkeamia. Tärkeimpinä positiivisina havaintoina arviointiraporttiin kirjataan yrityksemme toiminnan asiakaskeskeisyyden parantuminen ja resurssien käytön tehostuminen. Auditointi tuottaa hyviä kehitysehdotuksia, joiden mukaan toimintaamme kehitetään edelleen. Asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi  osallistumme Taloushallintoliiton Tilitoimistojen Asiakkuudet 2008 -asiakastyytyväisyystutkimukseen lokakuussa 2008. Tutkimuksen tulokset saadaan joulukuussa. Niiden mukaan asiakkaamme ovat antaneet meille kaikilla osa-alueilla tutkimukseen osallistuneiden yritysten keskiarvotulosta paremmat arvosanat. Saamamme palaute parani edellisvuoteen nähden, vaikka kaikkien tilitoimistojen saama arvosana laski hieman. Erityisesti saamme kiitosta henkilökunnan ystävällisyydestä, luotettavuudesta, tehokkuudesta, aikataulujen pitävyydestä ja ammattitaidosta.

Uudistuksia ja muutospaineita

Osakeyhtiöiden tilinpäätösten julkistaminen muuttuu verovuodesta 2008 alkaen siten, että veronsaaja toimittaa tilinpäätöstiedot suoraan kaupparekisteriin. Julkisuudessa käydään kovaa keskustelua osinkotulojen osittain yhdenkertaisesta verotuksesta. Erityisesti tulilinjalla ovat veroedun tavoittelua varten perustetut lääkäriyhtiöt. Negatiivisen julkisuuden pelätään aiheuttavan haittavaikutuksia yritystoimintaan poistamalla  kokonaan verokannusteet yritysten omavaraisuuden lisäämiseltä. Pelko osoittautuu tuolla kertaa turhaksi, lainsäädäntöön lisätään seuraavana vuonna vuoden 2010 alusta voimaan tuleva ns. ansiotulo-osingon käsite.

Saila Juutilainen asiakaspalvelupäälliköksi

KLT Saila Juutilainen aloittaa palveluksessamme 30.6.2008. Saila oli ollut vuodesta 1999 alkaen keskisuuren tilitoimiston palveluksessa, viimeksi toimistopäällikkönä vastaten yrityksen kansainvälisistä asiakkaista sekä tietojärjestelmien käytöstä ja kehittämisestä.

 45-vuotisjuhlat

Aallon Tilitoimiston 45-vuotisjuhlat vietetään Kannsallisteatterissa, kutsuttuina koko henkilökunta puolisoineen.

Laatuvastaava Sari Kuula kouluttaa henkilökuntaa Kumpulantiellä
Laatuvastaava Sari Kuula kouluttaa henkilökuntaa Kumpulantiellä
Saila Juutilainen
Uusi asiakaspalvelupäällikkö Saila Juutilainen

2009 Uutta ostolaskujen kierrätykseen

Edellisvuoden joulukuussa asennettu Baswaren eOffice -sovellus korvaa vaiheittain siihen asti käytössä olleen sovelluksen.  Asiakkaille näkyvinä parannuksina uudessa sovelluksessa on paremmin toimiva Web-käyttöliittymä ja mahdollisuus matka- ja kululaskujen laadintaan. Ostolaskuoperaattoriksi vaihtuu samassa yhteydessä Basware. Kaikille halukkaille tarjotaan Office2007 -koulutusta, erityisesti koulutusta halutaan kirjanpitäjän hyvän apuvälineen Excelin ominaisuuksien käyttöön. Web-näkyvyyteen aletaan kiinnittämään huomiota syksyllä 2009. Kehitystyön tuloksena uudet kotisivumme julkaistaan kesällä 2010. Syksyllä toimitaan Aditron Tikon -sovelluksen version 5.50 -pilottikäyttäjänä. Joulukuussa uhannnut ja lopulta vain kolme päivää kestänyt rahoitusalan lakko aiheuttaa varautumistoimia ja tiedotustarvetta.  Lakosta ei onneksi lyhyytensä vuoksi aiheudu harmia pankkien tietotekniikalle.

Tiedotusta verotilimenettelystä

Pitkin vuotta tiedotamme seuraavan vuoden alussa voimaan tulevasta uudesta verotilimenettelystä. Valitettavasti kuitenkin Verohallinto viivästyy alunperin suunnittelemastaan aikataulusta. Tietoja tilitoimistojen asiakkaista päästään toimittamaan verohallintoon vasta joulukuun puolessa välissä, joten tunnisteiden luominen viivästyy seuraavalle vuodelle.

 

Herodesta kuultiin verotilimenettelyn jälkeen vuoden 2009 lopulla
Herodesta kuultiin verotilimenettelyn jälkeen vuoden 2009 lopulla

2010-LUKU

2010 Tutkitusti parasta asiakastyytyväisyyttä

Edellisen vuoden lopulla toteutetun Tilitoimistojen Asiakkuudet 2010 -tutkimuksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2010. Siteeraamme tutkismustuloksia ylpeinä seuraavasti:

”Yrityksen kaikki indeksit eli osioiden kokonaisarvosanat ovat selkeästi mediaanin yläpuolella, joten asiakastyytyväisyys on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Yritys saa kaikista väittämistä tutkimuksen kokonaiskeskiarvoa korkeammat arviot.

Kokonaistyytyväisyyteen vaikuttaa erityisesti mahdollisten virheiden korjaaminen, tilitoimistoltanne saatava apu ongelmatilanteissa, ammattitaitonne, yhteyshenkilön hyvä tavoitettavuus sekä yrityksenne palvelun joustavuus.”

Yli kymmenen hengen toimistoista, joita tutkimukseen osallistui 22 kappaletta, saamme parhaat tai lähes parhaat arvosanat kaikilla tutkimuksen kuudella osa-alueella.

Tilitoimistojen Asiakkuudet 2009, tulosyhteenveto

Alkuvaikeuksia verotilijärjestelmässä

Kausiveroilmoittaminen ja verotilimenettely otetaan käyttöön vuoden alusta. Katso-tunnisteiden luomisesta aiheutuu paljon lisätyötä.  Huonosti  ja tilitoimistojen kannalta epätarkoituksenmukaisesti laaditut käyttöliittymät jumittuvat verkkoliikenteen paineessa. Tunnistautumisia ja tilitoimiston pääkäyttäjätunnuksin tehtäviä käyttöoikeuksien jakamisia pyritään tekemään viikonloppuisin tai iltamyöhällä. Verotilijärjestelmä aiheuttaa puutteellisen informoinnin vuoksi yllättäviä ongelmia, mm. odottamatta palautuvia veroja ja viivästysseuraamuksia.  Verohallinto ilmoittaa luopuvansa alkuvaiheen hämmingistä aiheutuneista verojen viivästysseuraamuksista.

Arvonlisäverotus muuttuu

Arvonlisäverokannat nousevat yhdellä prosenttiyksiköllä heinäkuun 2010 alusta. Etukäteen harmitellaan muutoksen ajoittumista juuri kesälomakauteen. Kehitämme uuden tavan merkitä arvonlisäverokanta kirjanpitojärjestelmissä YL%, A1% ja A2%. Merkintätavan yleistyessä tällä yksinkertaisella innovaatiolla säästetään kirjanpitäjien työtä ja asiakkaiden kustannuksia merkittävästi. Jatkossa kirjanpitojärjestelmissä olevien tilien nimiin  ei enää tarvitse tehdä muutoksia arvonlisäverokantojen muuttuessa. Vanhoilta vuosilta esimerkiksi analysointia varten ajettavilla raporteilla ei jatkossa myöskään esiinny harhaanjohtavasti tämänpäivän veroprosentteja.

Kirjurituote Taloushallintoliiton Kesäpäivillä 2010. Osastoon tutustumassa Elina Lähteenkorva ja Sari Kuula, esittelemässä Tapio Tikkanen ja Laura Kasila
Kirjurituote Taloushallintoliiton Kesäpäivillä 2010. Osastoon tutustumassa Elina Lähteenkorva ja Sari Kuula, esittelemässä Tapio Tikkanen ja Laura Kasila

Laatujärjestelmä uudistetaan

Laatustandardin uudistaminen antaa aihetta oman toimintamme kehittämiseen. Vuoden aikana uudistamme laadunhallintajärjestelmämme standardin ISO 9001:2008 mukaiseksi. Keskeisinä asioina uudistuksessa ovat riskienhallinta, alihankinta ja asiakastyytyväisyys.

Single European Payment Area

SEPA-tilisiirtoon siirtymisen myötä laskuissa  pitää heinäkuun alusta alkaen olla näkyvissä IBAN-muotoinen tilinumero ja BIC-koodi. Järjestelmään siirtyminen aiheuttaa vuoden lopussa  jonkin verran ohjelmistojen uusimistarvetta ja paljon kanssakäymistä asiakkaiden rahalaitosten kanssa.

Yllättävä muutto

Maaliskuussa saadaan vuokralleantajalta tieto, että toimitilankiinteistö Kumpulantie 11:sta halutaan luovuttaa kokonaisuudessaan uudelle vuokralaiselle. Kiireinen uuden toimitilan metsästys tuottaa tulosta – jo ennen kesää löydetään uudet tilat Länsi-Pasilasta Esterinportti 2:sta. Eteran omistamasta entisestä Lemminkäisen pääkonttorikiinteistöstä tehdään vuokrasopimus 23.5.2010. Tilojen saneeraus on vielä kesken, joten pääsemme itse vaikuttamaan tilojen huonejakoon. Muutto tapahtuu 3.9. 2010.

Alunperin valittu langaton vaihderatkaisu osoittautuu keskeneräiseksi, ja se vaihdetaan toiseen huhtikuussa. Valitettavasti sekään ei toimi luvatulla tavalla vaan vaihdetaan vielä kerran saman vuoden aikana syyskuussa.

Vaikka muuton ja langattoman vaihteen osalta kaikki ei mennytkään ”kuin Strömsössä”, niin jälkikäteen voi todeta, että loppu hyvin, kaikki hyvin. Asiakkaiden ja henkilökunnan kannalta uudet tilat sijaitsevat keskeisellä paikalla Länsi-Pasilassa. Erilliset kokonaan työtiloista erotetut neuvottelutilat lisäävät asiakkaiden luottamuksellisten asioiden tietoturvaa. Uudet tilat mahdollistavat myös kokoustilojen tarjoamisen asiakkaiden hallintoelinten kokouksiin.

Uusi toimipaikka Esterinportti 2 syyskuussa 2010
Uusi toimipaikkamme Esterinportti 2 syyskuussa 2010.
Väliseinät puuttuvat
Esterinportin toimistotilaa ilman väliseiniä
Esterinportin tilat näyttävät valmiimmalta
Esterinportin tilat näyttävät valmiimmalta
Esterinportin valomainokset paikoillaan ennen muuttoa
Esterinportin valomainokset paikoillaan ennen muuttoa

Sähköistämisen vauhti kasvaa

Sähköinen ostolaskujen kierrätys, matkalaskujen laadinta ja uusi versio AT-Weblaskutuksesta kiinnostavat asiakkaita, ja niiden käyttö yleistyy. Lokakuussa 2010 otetaan palkanlaskennassa käyttöön verkkopalkka. Verkkopalkkaa käyttävän työnantajan työntekijät saavat palkkalaskelmansa näkyviin omaan verkkopankkiinsa, joten niitä ei tarvitse enää toimittaa paperisina. Luottamuksellisen aineiston tietoturva paranee näin olennaisesti.

2011 Toimitusjohtajan vaihto

Rakennusalan arvonlisäverotus muuttuu

Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus tulee voimaan vuoden alusta. Alkuun hyvin hankalalta vaikuttaneesta uudistuksesta selvitään odotettua helpommin.

Tage Grönholm toimitusjohtajaksi

Ekonomi Tage Grönholm nimitetään Aallon Tilitoimisto Oy:n toimitusjohtajaksi 2.5.2011. Tage on toiminut aikaisemmin hallintojohtajana Instru optiikka Oy:ssä ja sitä ennen hallintojohtajana Danzas ASG Eurocargo Oy/DHL International Oy:ssä. Hänellä on vankka kokemus yritysten talous- ja hallintotehtävistä ja hän tuo vahvistusta asiakassuhteiden ja henkilöstöasioiden hoitamiseen. Tapani Aalto jatkaa Aallon Tilitoimisto Oy:n ja sisaryhtiön Kirjurituote Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä tietojärjestelmäpalvelut konsernille tuottavan emoyhtiön Oy Dirigon toimitusjohtajana.

AT-Weblaskutuksen kolmas versio

Kesällä 2011 julkaistussa AT-Weblaskutuksen kolmannessa versiossa siirryttään käyttämään verkkolaskuoperaattorina Maventaa ja päästään menettelyyn, jossa laskut voidaan lähettää palvelusta automatisoidusti suoraan loppuasiakkaalle. Asiakas voi näin ollen laatia laskuja silloin, kun itse haluaa ja ne lähtevät verkkolaskuoperaattorille päivittäin. Palvelun käyttöliittymään ei tässä kolmosversiossa tehdä olennaisia muutoksia.

Uudelleensertifiointi

Kaksipäiväinen uudelleen sertifiointiauditointi toteutetaan 4.-5.10.2011. Auditoinnissa ei todeta poikkeamia.

Aallon Tilitoimiston uusi toimitusjohtaja 2011 Tage Grönholm
Aallon Tilitoimiston uusi toimitusjohtaja 2011 Tage Grönholm

2012 Tilitoimistojen Asiakastyytyväiyys 2012 -tutkimus, jatkamme kärjessä

Asiakastyytyväisyystutkimus 2012
Promenade Oy:n ”Tilitoimistojen Asiakastyytyväisyys 2012” -tutkimuksen tuloksia

Vuoden alussa saamme käyttöömme tuoreet tutkimustulokset:  Tuloksissa on mukana 841 kyselyyn osallistuneen vastaukset. Meidän asiakkaistamme vastauksia antoi 87 henkilöä. Olemme erittäin iloisia voidessamme todeta, että asiakkaamme ovat entistäkin tyytyväisempiä toimintaamme. Toimistomme tulokset ovat parhaat tai lähes parhaat kaikilla tutkimuksen osa-alueilla ja tulokset ovat kehittyneet myönteisesti Tilitoimistojen Asiakkuuden 2009/2010 -tutkimuksesta. Hyvästä tuloksesta huolimatta ymmärrämme, että parastakin palvelua on mahdollista parantaa jatkuvasti. Pyrimmekin kehittämään erityisesti aktiivista yhteydenpitoa asiakassuhteidemme hoidossa. Sähköisten palveluiden yleistyessä myös asiakkaidemme vaatimustaso nousee. Näiden palveluiden ja työkalujen edelleen kehittäminen on toinen tärkeä painopistealueemme.

Tutkimuslaitoksen yhteenvedossa todetaan:

”Suhteessa vertailuaineistoon Aallon Tilitoimiston kokonaistyytyväisyyden rakentumisessa korostuvat erityisesti seuraavat tekijät:

Tilitoimisto antaa hyödyllisiä neuvoja / ohjeita yrityksemme tulevaisuudensuunnitteluun liittyvissä asioissa
Hinta-laatu-suhde
– Palveluiden joustavuus”

Valitettavasti tutkimukseen osallistuneiden tilitoimistojen joukko on harventunut edelliskerrasta. Jos kehitys jatkuu on vaarana, että tutkimuksen painoarvo heikkenee. Esitämme huolemme myös Taloushallintoliittoon.

Tiina Valtasaari ja Minna Ruuth asiakaspalvelupäälliköiksi

Yhtiömme palveluksessa vuodesta 2005 alkaen ollut KLT Tiina Valtasaari nimitetään asiakaspalvelupäälliköksi toukokuussa ja Minna Ruuth aloittaa meillä asiakaspalvelupäällikkönä elokuussa. Minna on aikaisemmin toiminut keskisuuressa tilitoimistossa tilitoimistotiimin vetäjänä.

Veronumerot tulevat

Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on 1.9.2012 alkaen oltava näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty veronumero. Uusilla työmailla veronumero on pakollinen henkilötunnisteessa 1.9.2012 alkaen. Vanhoilla työmailla se tulee pakolliseksi vasta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.3.2013.

Minna Ruuth
Minna Ruuth
Tiina Valtasaari
Tiina Valtasaari
Aallon Tilitoimiston johtoryhmä 2012: Minna Ruuth, Elina Lähteenkorva, Saila Juutilainen, Tage Grönholm, Teija Andersson, Tiina Valtasaari, Anne Taavila, Tapani Aalto ja Sari Kuula
Aallon Tilitoimiston johtoryhmä 2012: Minna Ruuth, Elina Lähteenkorva, Saila Juutilainen, Tage Grönholm, Teija Andersson, Tiina Valtasaari, Anne Taavila, Tapani Aalto ja Sari Kuula

AT-Weblaskutuksen neljäs versio

AT-Weblaskutuksen nelosversio otetaan tuotantokäyttöön asiakkaittain kesän 2012 kuluessa. AT-Weblaskutuksen nelosversion kehittämisessä on otettu huomioon asiakkailta saatua palautetta ja kehitysehdotuksia. Uusina asiakkaita hyödyttävinä ominaisuuksina palvelussa on mm.

–       Laskun reskontratila näkyy arkistossa liikennevaloin, eli onko lasku avoimena (punainen) vai kirjattu suoritetuksi (vihreä).
–       Arkistohakuja on parannettu.
–       Valmiiden laskujen hyväksyntä halutulta aikaväliltä on mahdollista.
–       Laskujen automaattipäiväysmahdollisuus on lisätty, jolloin laskulle tulee automaattisesti se päivä, jolloin lasku hyväksytään valmiiksi.
–       Laskujen esikatselutoimintoa on parannettu.
–       Toistuvaislaskujen sisäänluku csv-tiedostosta, jota asiakas voi ylläpitää Excelin avulla.

Näiden ominaisuuksien lisäksi sovellukseen lisätään syksyllä mobiiliversio,  mahdollisuus sähköpostikarhuihin ja käteislaskujen laadinta. Lisäksi arkistohakumahdollisuuksia lisätään.

Uutta sukupolvea Dirigoon

Antero ja Suvi Aalto tulevat kumpikin 10 %:n osuudella omistamaan emoyhtiötä ja heidät valitaan myös yhtiön hallitukseen. Antero Aalto tuo mukanaan omaa osaamistaan markkinoinnissa ja Suvi Aalto jatkaa konsernin omien pilvipalveluiden kehittämistä.

Konsernin yhtiöiden kotisivujen uudistaminen aloitetaan. Uudet sivustot saadaan käyttöön seuraavan vuoden alkupuolella.

Toimintaamme tarkastetaan ja valvotaan

Taloushallintopalveluiden tuottamista koskevan laatujärjestelmämme vuosittainen määräaikaisarviointi tehtiin 9.10.2012. Tälläkin kertaa läpäisimme DNV:n arvioinnin ilman poikkeamia. Taloushallintoliitto suorittaa toimistossamme liiton aukorisointiehtojen mukaisen tarkastuksen marraskuussa. Tarkastuksessa ei todeta huomautettavaa.

2013 Aallon Tilitoimisto 50 vuotta

Tapani Aalto, Antero Aalto ja Suvi Aalto
Tapani, Antero ja Suvi Aalto

Arvonlisäverokannat nousevat – Liikekirjuriin uusi merkintätapa

Arvonlisäverokannat nousevat 1 %-yksiköllä 1.1.2013. Kirjanpidon tilien nimissä ja muissa järjestelmätiedoissa on arvonlisäverokanta tyypillisesti ilmaistu numeerisesti esim. Myynti 23 %. Arvonlisäverokantojen jatkuva muuttuminen on aiheuttanut turhaa työtä, kun näitä merkintöjä on jouduttu muuttamaan. Lisäksi nimien muuttaminen on saattanut johtaa harhaan, kun kirjanpitosovelluksella otetaan taannehtivasti raportteja ajalta jolloin vielä oli voimassa aikaisemmat arvonlisäverokannat. Kirjurituote Oy kehittää uuden arvonlisäverokantaa osoittavan merkintätavan tilijärjestelmiä, mm. Liikekirjuri-tilikarttaa varten:

YL% Yleinen verokanta (1.1.2013 lähtien 24 %)
A1% Ensimmäinen alennettu verokanta (1.1.2013 lähtien 14%)
A2% Toinen alennettu verokanta (1.1.2013 lähtien 10%)

Ns. nollaverokanta ilmaistaan edelleen merkinnällä 0%. Arvonlisäverotuksen ulkopuolisissa tileissä ei merkintöjä ole.

AT-Infosta palautetta

Huhtikuussa kyselimme palautetta asiakastiedotteestamme AT-Infosta. Ylivoimaisesti suurin osa vastaanottajista toivoi edelleen saavansa tiedotteen pdf-tiedostona sähköpostiin. Muut vaihtoehdot: julkaisu vain web-palvelussamme tai verkkojulkaisuna saivat huomattavasti vähemmän kannatusta. Yleisesti ottaaen tiedotteeseen oltiin tyytyväsiä, kokonaisarvosanaksi saimme 3,5 asteikolla 1-4.

Parannuksia sovelluksiin

Kesällä Weblaskutukseen lisätään mahdollisuus siirtää suoritetun arkistohaun tulos suoraan Exceliin. Ostolaskujen kierrätyksen ulkoasu päivitetään ja siihen lisätään mobiilikäyttöliittymä. Syksyllä parannellaan sähköpostilaskujen saateviestien informaatiota mm. siten, että liitteenä olevan laskun numero näkyy aina myös viestiotsikossa. Laskun sisältävän viestin lähettäjänä näkyy aina laskuttava organisaatio. Weblaskutukseen lisätään uutena ominaisuutena rahoitusyhtiölaskutus.

Aallon Tilitoimisto 50 vuotta

Aallon Tilitoimisto Oy täyttää 50 vuotta

Aallon Tilitoimiston perustamisesta tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta 1.11.2013. Henkilökunta, yrityksen palveluksesta eläkkeelle jääneet sekä konserniin kuuluneissa yrityksissä osakkaina olleet henkilöt puolisoineen on kutsuttu Ravintola Loisteessa pidettyihin juhliin. Tapani Aalto kertasi juhlapuheessaan viimeksi kuluneden vuosien tapahtumia yrityksessä ja toimialalla yleensä sekä vähemmän tunnettuja tapahtumia  yrityksen perustamisen ajalta. Pitkään yrityksen palveluksessa olleille jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit, tänä vuonna peräti kolme kultaista, yksi hopeinen ja yksi pronssinen. Runsaiden pöydän antimien nauttimisen lisäksi ohjelmaan kuului musiikkia ja VIP Bartendersien vauhdikas esitys, jonka jälkeen juhlakansa sai nauttia huippuammattilaisten sekoittamia coctaileja. Onnistuneen illan päätti Haloo Helsinki Presidentin yökerhossa.

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa juhlia vietetään 7.11.2013 Esterinportissa. Lämminhenkiseen tilaisuuteen osallistuu runsaslukuinen vierasjoukko. Monta nimeä sähköposteissa ja ääntä puhelimessa saa kasvot asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja meidän henkilökuntamme tapaamisissa.

Aallon Tilitoimiston 50-vuotisjuhlat ravintola Loisteessa
Aallon Tilitoimiston 50-vuotisjuhlat ravintola Loisteessa
Aallon Tilitoimiston hallitus puolisoineen.
Aallon Tilitoimiston hallitus puolisoineen.
Suvi, Tapani, Anneli ja Antero Aalto
Suvi, Tapani, Anneli ja Antero Aalto Aallon Tilitoimiston 50-vuotisjuhlissa.

Tilitoimistojen asiakkuudet 2013 -tutkimus

Marras-joulukuussa toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset julkaistaan joulun alla. Tuloksissa on mukana 615 kyselyyn osallistuneen vastaukset. Meidän asiakkaistamme vastauksia antaa 55 henkilöä. Iloisina ja ylpeinä voimme todeta, että Aallon Tilitoimiston saamat arviot ovat keskiarvoa paremmat kaikilla tutkimuksen mittareilla. Tämän lisäksi lähes kaikki mittarit osoittavat positiivisesta kehitystä edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Suurin etumatkaa muihin alan yrityksiin verrattuna Aallon Tilitoimistolla oli seuraavissa yksittäisissä kysymyksissä: Hyödyllisten neuvojen ja ohjeiden antaminen yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun, talouden säännönmukainen raportointi, yhteydenpidon aktiivisuus, verkkolaskuihin liittyvät palvelut, yhteyshenkilön huolenpito, tiedottaminen laki- ja muista muutoksista, asiakkaan taloushallinnon tarpeiden tunteminen, hinnoittelun selkeys sekä asiakkaan liiketoiminnan tuntemus. Laajemman yhteenvedon tutkimuksesta näet tästä linkistä: Asiakastyytyväisyys_2013.

Hyvääkin palvelua on toki mahdollista parantaa. Nostamme sähköisten palveluidemme edelleen kehittämisen tärkeäksi painopistealueeksemme vuodelle 2014. Tärkeimmäksi kehityshankkeeksi nimeämme aallon.info -portaalin uusimisen asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin palvelevaksi.

Raija Kousa Oy Logo

Tilitoimisto Raija Kousa Oy:n osto

Raija Kousa ottaa yhteyttä Tapani Aaltoon joulukuun alkupuolella. Heikentyneen terveydentilansa vuoksi hän haluaa myydä 30-vuotta toimineen auktorisoidun tilitoimistonsa Aallon Tilitoimistolle.  Kauppakirja allekirjoitetaan kahdessa viikossa käytyjen neuvotteluiden jälkeen 23.12.2013. Liiketoiminnat yhdistetään ja henkilökunta siirtyy toimitiloihimme Länsi-Pasilaan 1.2.2014. Henkilökuntaan kuuluu neljä tilitoimistoammattilaista, joista kahdella on kirjanpidon ja laskentatoimen KLT-tutkinto, toisella heistä on lisäksi palkkahallinnon PHT-tutkinto. Tilitoimisto Raija Kousa Oy:n fuusio Aallon Tilitoimisto Oy:öön merkitään kaupparekisteriin 16.6.2014. Savossa syntyneen Raija Kousan asiakkaiden palvelu jatkuu hänen mainoslauseensa hengessä: ”Voet tuntee olos hööhenen kevveeks, ku köijäät tänne paperis. Meillä suoap sutjakkata serviisiä!”

2014 Tietokonttorista uusia tuulia sähköisen taloushallinnon palveluihin

Uusia säädöksiä

Työehtosopimusneuvotteluista alkunsa saaneen pitkällisen väännön jälkeen vuoden 2014 alusta tulee voimaan uusi koulutusvähennystä koskeva laki. Edustuskuluilta sen sijaan poistetaan vähennyskelpoisuus  tuloverotuksessa kokonaan vuodelle 2014. Vuoden alusta tulee niin ikään voimaan laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta. Lain mukaan elinkeinonharjoittajan on tarjottava tavaran tai palvelun maksusuorituksesta laadittu kuitti. Kuitinantovelvollisuuteen on säädetty vain pieniä poikkeuksia koskien mm. harrastustoimintaa, maatalouden harjoittajia ja torikauppaa.

Työsuojelutarkastuksen kohteena

Huhtikuussa Aallon Tilitoimistossa suoritetaan ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa työsuojelutarkastus. Tarkastuksen tehneen Aluehallintoviraston tarkastajan mukaan tarkastuksen kohteena ovat vuonna 2014 erityisesti toimihenkilövaltaiset asiantuntijaorganisaatiot, niin pienet kuin suuretkin. Tarkastuksen kohteena on mm. työsuojelun yhteistoiminta, työterveyshuoltoon liittyvät asiat, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun esiintyminen, psykososiaalinen kuormitus, työaikakirjanpito, työajan tasoittumisjärjestelmä, ylityökertymät, työnteon keskeiset ehdot, palkkalaskelman antaminen sekä yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen. Läpäisimme tarkastuksen puhtain paperein.

Ennen tarkastusta kartoitettiin työntekijöiden käsitystä työoloista Aluehallintoviraston nettipohjaisella Valmeri-kyselyllä. Kyselyn perusteella tuotetun raportin kaikki kolme turvallisuusindeksiä: fyysinen työympäristö, tuki- ja liikuntaelinten kuormitus ja psykososiaalinen kuormitus antoivat meille vertailutyöpaikkojen keskiarvoa paremmat arvosanat.

Laatujärjestelmän uudelleensertifiointi

Det Norske Veritas suorittaa laatujärjestelmämme kaksipäiväisen auditoinnin 14.-15.10.2014. Kyseessä on koko laatujärjestelmän kolmen vuoden välein suoritettava uudelleensertifiointi. Auditoinnin painopistealueena on asiakkuuden dokumentointi. Auditoinnissa ei kirjata yhtään poikkeamaa, joten meille myönnetään ISO9001-standardin mukainen laatusertifikaatti seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Sertifioinnin voimassaolo edellyttää edelleen vuoden välein tapahtuvien seuranta-auditointien läpäisemistä. Auditoinin yhteydessä saamme hyviä vinkkejä toimintamme kehittämiseen.

DNV ISO 9001
Tietokonttori logo

Tietokonttori -palvelu valmistuu

Vuodesta 2003 alkaen asiakkaidemme käytössä ollut pilvipalvelu. aallon.info oli aikanaan täysin uutta tilitoimistoalalla. Palvelua on kehitetty kuluneiden vuosien aikana moneen otteeseen. Syksyllä 2014 oli kuitenkin aika julkistaa monta uutta ominaisuutta sisältävä uusi palvelu Tietokonttori.

Siirtyminen uuteen palveluun alkoi syksyllä 2014.

2015 Voimakkaan kehityksen vuosi sähköisissä palveluissa

Uutta lainsäädäntöä

Lainsäädännön uutuutena palataan vanhaan, eli edustuskuluista saadaan taas vähentää tuloverotuksessa puolet. Tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden myyntimaasäännökset muuttuvat siten, että kuluttajakaupassa myynti verotetaan ostajan sijoittautumisvaltiossa. Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain soveltamisaikaa jatketaan vuosille 2015 ja 2016. Myös romualalla otetaan käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus.

Aallon Tilitoimisto Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Toukokuun alussa Tage Grönholmin jää eläkkeelle ja Tapani Aalto palaa Aallon Tilitoimisto Oy:n toimitusjohtajaksi.

Tietokonttoriin mobiili tositesiirto

Tietokonttoriin palveluun lisätään uusi ominaisuus, tositesiirto. Tositesiirto toimii kaikilla älypuhelimilla, eikä käyttö edellytä sovelluksen asentamista puhelimeen. Tositesiirron avulla asiakas voi muuttaa paperiset käteiskuitit, pankkikorttikuitit ja luottokorttimaksutositteet sähköisiksi tositteiksi ja toimittaa ne tilitoimiston järjestelmään. Tositesiirron avulla on myös mahdollista toimittaa väärään osoitteeseen tullut paperinen ostolasku ostolaskujen kierrätysjärjestelmään. Kännykän kameralla tositteesta otettu kuva muunnetaan siirron yhteydessä tarkoituksenmukaisen kokoiseksi pdf-tiedostoksi.

Tietokonttori tositteet

Aallon Tilitoimisto Oy tänään ja huomenna

Palveluksessamme on tällä hetkellä n. 50 taloushallinnon kokenutta ammattilaista. Kaikkiaan 22 henkilöä on suorittanut KLT-tutkinnon ja 7 henkilöä PHT-tutkinnon. Pyrimme hallittuun orgaaniseen kasvuun pitäen tärkeimpinä asioina asiakkaidemme ja henkilökuntamme tyytyväisyyttä toimintaamme. Näyttönä näissä tavoitteissa menestymisestä olemme voineet ilolla kirjata tähän historiikkiin mainintoja asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksista sekä pitkäaikaisista työsuhteita yrityksessämme. Näin tulemme toimimaan myös huomenna.

Tarina jatkuu…