AALLON TILITOIMISTO ON AUKTORISOITU TILITOIMISTO

Aallon Tilitoimisto on Taloushallintoliitto ry:n auktorisoitu jäsenyritys. Jäsenenä Aallon Tilitoimisto on sitoutunut noudattamaan muun muassa palvelun laatuun ja kirjanpitäjien ammattitaitoon liittyviä määräyksiä sekä varmistamaan valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen.

Mikä on auktorisoitu tilitoimisto?

Auktorisoitu tilitoimisto on Taloushallintoliitto ry:n auktorisoitu jäsenyritys, jonka tulee toiminnassaan noudattaa Tili-instituuttisäätiön vahvistamia sääntöjä. Säännöissä on täsmennetty useita palvelun laatuun ja kirjanpitäjien ammattitaitoon liittyviä määräyksiä. Auktorisoidulla tilitoimistolla tulee olla riippumaton asema ja hyvät valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen. Auktorisoidun tilitoimiston kirjanpitotoiminnan vastaavana hoitajana tulee olla KLT-kirjanpitäjä. Lisäksi muun muassa edellytetään, että auktorisoidun toimiston omistajat ovat rehellisiä ja hyvämaineisia sekä vakavaraisia.

Auktorisointi myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Auktorisoinnin uusimiseksi tilitoimiston on annettava toimintaselvitys, jonka perusteella auktorisointiedellytykset arvioidaan uudelleen. Tili-instituuttisäätiö valvoo auktorisoitua tilitoimistoa toimintaselvitysten lisäksi tarkastusten avulla.

Tilitoimistoa valittaessa on tärkeää varmistua siitä, että toimisto pystyy tuottamaan laadukkaat ja oikeanlaiset palvelut. Auktorisointi on vahva todiste siitä, että tilitoimistossa toiminta on vastuullista ja ammattitaitoista. Taloushallintoliiton jäsenraportin 2009 mukaan auktorisoituja tilitoimistoja on Suomessa 713 kappaletta (7.6.2010).

Lue auktorisoituja tilitoimistoja koskevat Tili-instituuttisäätiön säännöt.