Veroilmoituksia ja uusia verosäädöksiä

Tilitoimistossa on meneillään vuoden kiireisin jakso päättyneen kalenterivuoden tilinpäätösten, veroilmoitusten ja muiden viranomaisilmoitusten laadinnassa. Samanaikaisesti totutellaan kuluvalle vuodelle säädettyihin uusiin verolakeihin. Kuluvan vuoden verotus on monella tapaa edellisvuotta kireämpää. Esimerkiksi ansiotuloverotus kiristyi tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan rajan alennuttua 100.000 eurosta 90.000 euroon, samalla inflaatiotarkistukset kohdistettiin vain alimpiin tuloluokkiin. Pääomatuloverotuksessa alennettiin ylemmän verokannan tulorajaa 40.000 eurosta 30.000 euroon ja samalla verokantaa korotettiin 33 %:iin.

Kauppalehdessä julkaistiin 18.2.2015 artikkeli otsikolla ”Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun”. Artikkelin mukaan verojen osuus bruttokansantuotteesta aleni 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2010 neljällä prosenttiyksiköllä 40,8 prosenttiin. Vuonna 2013 verojen osuus oli kohonnut uudelleen 44,0 pro-senttiin ja sen arvioidaan edelleen kiristyvän lähivuosina. Pellervon Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holm totesikin, että hallitusohjelman sääntöä, jonka mukaan valtiontaloutta tasapainotetaan puoliksi veronkorotuksilla ja puoliksi menoja leikkaamalla, ei voida enää noudattaa. Julkisen talouden alijäämä, joka yhä on 6-7 miljardia, pitää pystyä pienentämään menoleikkauksilla ja rakenteellisilla toimilla. Verotustakin pitäisi pystyä keventämään, vaikka se on poliittisesti haastavaa.

Tage Grönholm
Aallon Tilitoimisto Oy:n toimitusjohtaja