Kokemuksia työsuojelutarkastuksesta

kevat-AT-blogi-300x300Viisikymmentä vuotta täyttäneessä yrityksessämme oli historiamme ensimmäinen työsuojelutarkastus huhtikuussa 2014. Tarkastuksen tehneen Aluehallintoviraston tarkastajan mukaan tarkastuksen kohteena ovat tänä vuonna erityisesti toimihenkilövaltaiset asiantuntijaorganisaatiot, niin pienet kuin suuretkin. Tarkastuksen kohteena ovat mm. työsuojelun yhteistoiminta, työterveyshuoltoon liittyvät asiat, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun esiintyminen, psykososiaalinen kuormitus, työaikakirjanpito, työajan tasoittumisjärjestelmä, ylityökertymät, työnteon keskeiset ehdot, palkkalaskelman antaminen sekä yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen.

Läpäisimme tarkastuksen puhtain paperein ilman huomautuksia. Mahdolliseen työsuojelutarkastukseen kannattaakin varautua hoitamalla kuntoon tärkeiden työsuojeluasioiden lisäksi ehkä joltain osin turhiltakin tuntuvat pienet muodollisuudet. Näin mahdollinen tarkastus ei aiheuta ylimääräistä harmia yritystoiminnalle.

Työntekijöiden käsitystä työoloista kartoitettiin ennen tarkastusta Aluehallintoviraston nettipohjaisella Valmeri-kyselyllä. Valmeri -valvontakohteen mittariraportin kaikki kolme turvallisuusindeksiä: fyysinen työympäristö, tuki- ja liikuntaelinten kuormitus ja psykososiaalinen kuormitus antoivat meille vertailutyöpaikkojen keskiarvoa paremmat arvosanat. Tämänkin tutkimuksen osoittama työntekijöidemme tyytyväisyys työoloihinsa vaikuttaa positiivisesti myös asiakaspalveluun.

Teksti on julkaistu Aallon Tilitoimisto Oy:n asiakastiedotteessa
AT-Info 2/2014