Kannattaako sijoitustoiminnan yhtiöittäminen?

rahasakki-at-blogi-300x300Hallitus on kehysriihessään päättänyt alentaa yhteisöverokannan nykyisestä 24,5 %;sta 20 %:iin vuodesta 2014 alkaen. Samalla pääomatulojen progressiivisuutta aiotaan kiristää siten, että pääomatulojen korotettua veroprosenttia sovelletaan jo 40.000 euron suuruisten pääomatulojen jälkeen nykyisen 50.000 euron sijaan. Veroprosentteihin ei kuitenkaan ole ilmoitettu tulevan muutoksia, pääomatulojen verokannat ovat siten jatkossakin 30 % ja 32 %.

Jatkossa yhteisöverokannan ja pääomatuloverokannan huomattava ero (10 tai 12 prosenttiyksikköä) houkuttelee omalta osaltaan yhtiöittämään yksityishenkilön harjoittamaa sijoitustoimintaa. Tätä harkittaessa tulee kuitenkin muistaa se, että lopullista verosäästöä voi kuitenkin syntyä vain, jos osinkoja jaetaan yhtiöstä yhtiön nettovarallisuuden sallimissa rajoissa huomioiden myös kevyemmin verotettujen osinkojen enimmäisraja 150.000 euroa. Yhtiön voitosta maksama vero huomioon ottaen voidaan osingoissa päästä pienimmillään 26 prosentin kokonaisverorasitukseen, mutta jos osinkoa jaetaan enemmän kuin nettovarallisuus-huojennus mahdollistaa, kokonaisvero-prosentti voi olla enimmillään 41,8 prosenttia. Kun pääomatulojen verokanta on 30 tai 32 prosenttia, voi yhtiöittämisellä siten voittaa tai hävitä riippuen osingonjakopolitiikasta ja -tarpeesta.

Harkittaessa sijoitustoiminnan yhtiöittämistä tulee myös huomata, että yksityishenkilöillä on luovutusvoittoverotuksessa käytettävissä yhtiöistä poikkeava voiton laskentatapa eli ns. hankintameno-olettaman käyttö.

Teksti on julkaistu Aallon Tilitoimisto Oy:n asiakastiedotteessa
AT-Info 1/2013