Hallituksen kehysriihi: Pääomatulojen veroprosentit ja pörssiosingot 2014


Pääomatulojen progressiivisuutta aiotaan kiristää siten, että pääomatulojen korotettua veroprosenttia sovelletaan jo 40.000 euron suuruisten pääomatulojen jälkeen nykyisen 50.000 euron sijaan. Veroprosentteihin ei kuitenkaan ole ilmoitettu tulevan muutoksia, pääomatulojen verokannat ovat siten jatkossakin 30 % ja 32 %.

Listatuista yhtiöistä saadut osinkotulot olisivat jatkossakin yksityishenkilöille veronalaista pääomatuloa. Tällä hetkellä pörssiosinkoihin liittyy 30 %:n verovapaa osuus, joten tosiasiallinen verokanta pörssiosingoista on tällä hetkellä 21 tai 22,4 prosenttia. Ensi vuodesta alkaen verovapaa osuus olisi hallituksen tekemän tarkennuksen jälkeen 15 %, joten tosiasiallinen verokanta on 25,5 tai 27,2 prosenttia.

Osingonsaajan verotus kiristyy, mutta muutoksen suuruutta lieventää jaettavan osingon määrän todennäköinen kasvu, kun jaettavissa oleva voitto kasvaa yhtiön maksaessa vähemmän veroja.

Teksti on julkaistu Aallon Tilitoimisto Oy:n asiakastiedotteessa
AT-Info 1/2013