Hallituksen kehysriihi: Listaamattomien yhtiöiden jakamat osingot vuonna 2014

Listaamattomista yhtiöistä saatavien osinkotulojen verotus muuttuisi merkittävästi. Osingot olisivat jatkossa aina pääomatuloa ja veronalaisia joko osittain tai kokonaan. Kokonaan verovapaat osingot sekä osinkotulojen ansiotulona verotettava osuus poistuvat. Listaamattomista yhtiöistä saadut osingot jakautuvat yhtiön nettovarallisuuden perusteella kevyemmin verotettavaan osaan ja normaalina pääomatulona verotettavaan osaan.

Siltä osin kuin osinkoa jaetaan yhtiön nettovarallisuudesta laskettavan 8 prosentin vuotuisen tuoton puitteissa, on osinkotulo saajalle 25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osinkoon liittyy siten 75 prosentin suuruinen verovapaa osuus. Kevyemmin verotettuun osinkoon liittyisi jatkossa saajakohtainen 150.000 euron enimmäismäärä, jonka ylittävä osinko on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttisesti. Tällä hetkellä yhden henkilön saama kokonaan verovapaa osinko voi olla enintään 60.000 euroa.

Jos osinkoa jaetaan enemmän kuin 8 prosenttia yhtiön nettovarallisuudesta, on tämä osingon osa saajalle 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osingonsaajan veroprosentti on huojennetusta osingosta pääomatulojen suuruudesta riippuen joko 7,5 % tai 8 % ja muusta osingosta 25,5 % tai 27,2 %.

Osinkotulon-saaminen-jakopala-at-blogi-300x300Muutosten jälkeenkin verojärjestelmä kannustaa jättämään voittovaroja yhtiöön, koska näin osinkotuloveroihin on saatavissa edellä kuvattu huojennus. Voittovarojen jättäminen yhtiöön mahdollistaa investointeja ja turvaa yritystoiminnan jatkumisen erinäisissä vastoinkäymisissä.

Jos osinkoa on jaettu vain kokonaan verovapaan osuuden puitteissa, tulee verotus kiristymään, koska täysin verovapaa osinko poistuu. Jos yhtiö on jakanut niin paljon osinkoa, että siitä osa on verotettu ansiotulona, riippuu verovaikutus osakkaan ansiotulojen kokonaismäärästä.

Nyrkkisääntönä voi todeta, että pienten ansiotulojen (palkat + ansiotulo-osingot) osalta verotus kiristyy ja suurten ansiotulojen (palkat + ansiotulo-osingot) osalta kevenee.

Hallituksen kehysriihessään kaavailemat laskentasäännöt olisivat esitetyssä muodossaan jonkin verran nykyistä selkeämmät ja kannustaisivat edelleen yrityksen vakavaraisuuden kasvattamiseen.

Tulee myös muistaa, että tiettyyn rajaan saakka ansiotulojen verotus on kevempää kuin yhteisöveron ja osinkotulojen pääomatulon kokonaisverorasitus. Näissä tilanteissa palkanmaksu yhtiöstä yrittäjälle on verotuksellisesti järkevämpää kuin voiton näyttäminen yhtiössä palkkaa maksamatta ja palkanmaksun korvaaminen osingonjaolla.

Teksti on julkaistu Aallon Tilitoimisto Oy:n asiakastiedotteessa
AT-Info 1/2013