Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoverotuksen muutos siirtyy

Hallitus on antanut lokakuussa 2012 eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 125/2012) laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron veroprosentti korotetaan 1,6 prosentista 2 prosenttiin. Veron laskentaperusteena olevaan vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin oikeus maksaa pois kertasuorituksena tai velvollisuus maksaa se vähitellen rahoitusvastikkeena. Rakentamisaikaiset lainat otetaan aina huomioon, vaikka yhtiössä ei ole vielä tehty konkreettista päätöstä lainan poismaksuoikeudesta tai -velvollisuudesta.

talot-lumisateessa2-at-blogi-300x300Eduskunnassa lain soveltamiseen on tulossa muutos. Valtiovarainvaliokunta puoltaa lakiesityksen hyväksymistä, mutta ehdottaa muutosten voimaantuloajan lykkäämistä. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ehdotetaan, että muutoksia sovellettaisiin vasta 1.3.2013. Muutoksia sovellettaisiin voimaantulon jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuviin luovutuksiin. Luovutushetkenä pidetään luovutussopimuksen allekirjoitushetkeä.

Teksti on julkaistu Aallon Tilitoimisto Oy:n asiakastiedotteessa
AT-Info 4/2012