Taloushallinnossa huomioitavaa vuoden vaihtuessa

talvi-luistelu-at-blogi-300x300Vuoden vaihtuminen tarkoittaa monelle kirjanpitovelvolliselle samalla tilikauden vaihtumista. Vaikka taloushallinnon kuukausiraportoinnit tehdäänkin tilitoimistossamme pääsääntöisesti tilinpäätöstasoisina, jää tilinpäätöskuukaudelle vielä paljon pohdittavaa ja tarkistettavaa. Niilläkin, joilla tilikausi ei vaihdu, aiheuttaa arvonlisäverokantojen muuttuminen 1.1.2013 tarvetta erityiseen tarkkuuteen.

Muistilista toimenpiteistä vuodenvaihdetta varten:

  • Myynnin kohdistaminen oikealle vuodelle ja oikealla arvonlisäverokannalla. Suositeltavinta on laatia ensin mahdollisimman nopeasti kaikki vuoden 2012 laskut ja siirtyä vasta sitten laskuttamaan seuraavan vuoden laskuja uudella verokannalla. AT-Weblaskutuksessa arvonlisäverokanta tulee laskulle toimituspäivän perusteella automaattisesti.
  • Mahdollisten luottotappiokirjausten läpikäynti ja tarvittaessa asianmukaisten tositteiden laatiminen.
  • Ostolaskujen kohdistuminen oikean kuukauden kirjanpitoon varsinkin jos tilikausi vaihtuu. Sähköisessä ostolaskujen kierrossa on syytä pyrkiä tarkistamaan ja hyväksymään saapuneet laskut mahdollisimman nopeasti, jotta raportointi ja tilinpäätöksen laatiminen eivät viivästy puuttuvien ostolaskujen takia.
  • Vuodelle 2012 kuuluvat matka- ja kululaskut on paras laatia välittömästi, jotta ne saadaan mukaan oikean vuoden aineistoon ja mahdollisesti huomioitavat kilometrikorvaukset ja päivärahat mukaan verottajalle lähetettävään vuosi-ilmoitukseen.
  • Vaihto-omaisuuden inventointiperiaatteet on hyvä kerrata. Kysy tarvittaessa neuvoa asiakasvastaavalta kirjanpitäjältäsi.
  • Tilinpäätöstä varten hankittavat rahoittajien vastuuotteet on hyvä pyytää ajoissa.
  • Kaikkien mahdollisesti vielä puuttuvien tositteiden toimittaminen ja keskeneräisten asioiden nopea selvittäminen nopeuttaa ja tehostaa tilinpäätöksen laatimista ja siten myös säästää kustannuksia.

Teksti on julkaistu Aallon Tilitoimisto Oy:n asiakastiedotteessa
AT-Info 4/2012